Nyhende

Foto av statuen av to kvinneskikkelsar som står og skodar utover. Vi ser statuane, grønt gras i framgrunnen og ein blå, litt skyete himmel i bakgrunnen.

Fire kunstnarar har fått kunstnarstipend

20. oktober 2017

Fire kunstnarar frå fylket har fått stipend frå Sogn og Fjordane fylkeskommune i 2017. Stipenda er fordelt på tre arbeidsstipend og eit stipend til unge kunstnarar i etableringsfasen.

Les meir ›

Konferanse om Den kulturelle spaserstokken

19. oktober 2017

Det vert gode døme frå fleire kommunar på konferansen om Den kulturelle spaserstokken i Måløy 2. november. I tillegg vert det debatt for å drøfte kva vi vil med ordninga.

Les meir ›

Presenterte fylkessoga for fylkestinget

17. oktober 2017

Redaktør Ola Svein Stugu og alle forfattarane av «Soga om Sogn og Fjordane» heldt historietime for fylkestinget då dei presenterte fylkessoga og overrekte ho til fylkestinget.

Les meir ›