Nyhende

Foto av eigar av Osland Havbruk, Erik Osland. Han held ein stor fisk i hendene, og står på eit oppdrettsanlegg.

Tek tradisjonell næring inn i framtida

18. oktober 2017

Osland Havbruk i Høyanger vil tenkje nytt når dei i framtida skal byte ut ein av arbeidsbåtane og vil sjå på moglegheita for å ta i brukt eit hydrogendrive fartøy.

Les meir ›

Reiselivskonferansen 2017

19. oktober 2017

Alle kundane deira er på nett. Korleis kan reiselivet til passe seg, vere til stades og bli så synlege som mogleg i digitale kanalar?

Les meir ›

Bedriftsutviklingsprisen i landbruket til Matstova

17. oktober 2017

Matstova AS er tildelt Innovasjon Norge Sogn og Fjordane sin Bedriftsutviklingspris for landbruket for 2017.

Les meir ›