Nyhende

Foto teke frå hengedekket frå ei ferje som er på veg over Nordfjorden ein solskinsdag.

Slik kan fylkeskommunane forvalte ferjedrifta betre

21. februar 2018

Møreforsking peiker på seks rammevilkår som kan gjere fylka betre i stand til å handtere kostnadsutviklinga i ferjedrifta, samstundes som dei tek del i det grøne skiftet.

Les meir ›

Fylkesutvalet går for Vestland som fylkesnamn

12. februar 2018

Eit samla fylkesutval vedtok 12. februar at det ønskjer Vestland som namn på det nye fylket, sett saman av Hordaland og Sogn og Fjordane.

Les meir ›

Fylkeskommunen vil sikre at verdiane i SFE blir verande i Sogn og Fjordane

12. februar 2018

Fylkesutvalet tek ut søksmål mot BKK for å avgjere om selskapet kan gjere forkjøpsretten gjeldande dersom fylkeskommunen overfører aksjane i Sogn og Fjordane Energi (SFE) til kommunane.

Les meir ›