Postliste

Om du ikkje finn det du leitar etter eller ikkje får opna dokumenta, ta kontakt på post@sfj.no eller 57 63 81 90.

Postlista er ei liste over alle innkomne, utsende og interne saksdokument for Sogn og Fjordane fylkeskommune.

Dette vert publisert

Vi publiserer hovuddokument til alle saksdokument med to unntak. Vi publiserer ikkje dokument

  • som vi har unnteke frå innsyn i medhald av offentleglova
  • som inneheld informasjon vi ikkje har høve til å publisere etter forskrift til offentleglova § 7

Vedlegg vert ikkje publiserte.

Her kan du lese meir om retten til informasjon og innsyn.

Elev- og personalmapper

Elev- og personalmapper er ikkje del av den offentlege postlista. Det er for å unngå at opplysningar om enkeltpersoner vert samanlikna på ein måte som kan føre til brot på teieplikta. For innsyn i den offentlege versjonen av desse journalane, ta kontakt på post@sfj.no.

Søk kun for angitt dato
Dokumenttype:

Offentlig journal
Dato: 12.07.2018 - Mottakar: Mårenbiennalen V/ Ivar Orvedal
Dato: 12.07.2018 - Mottakar: *********************
Dato: 12.07.2018 - Mottakar: *********************
Dato: 12.07.2018 - Avsendar: Jannie Schnedler Johansen
Dato: 12.07.2018 - Avsendar: Veronika Seim Bech
Dato: 12.07.2018 - Avsendar: Frøydis Otre
Dato: 12.07.2018 - Avsendar: Sogn og Fjordane Turlag
Dato: 12.07.2018 - Avsendar: Øyre Leif Henning
Dato: 12.07.2018 - Avsendar: Hilde Helene Bjørnstad
Dato: 12.07.2018 - Avsendar: Leif Anker
I - 16/9795-112 Midlar Moldøen
Dato: 12.07.2018 - Avsendar: Odd Gunnar Myhre
Dato: 12.07.2018 - Avsendar: Odd Gunnar Myhre
Dato: 12.07.2018 - Avsendar: Odd Gunnar Myhre
Dato: 12.07.2018 - Avsendar: Odd Gunnar Myhre
Dato: 12.07.2018 - Mottakar: *********************
Dato: 12.07.2018 - Avsendar: Odd Gunnar Myhre
Dato: 12.07.2018 - Avsendar: Odd Gunnar Myhre
Dato: 12.07.2018 - Avsendar: Odd Gunnar Myhre
Dato: 12.07.2018 - Avsendar: Nedrelo, Eldrid
I - 16/9795-113 Midlar Moldøen
Dato: 12.07.2018 - Avsendar: Odd Gunnar Myhre
Dato: 12.07.2018 - Avsendar: Chlewicka Izabela Agnieszka
Dato: 12.07.2018 - Avsendar: Knagenhjelm Trude Knutzen
Dato: 12.07.2018 - Mottakar: Sogn Aqua, Anne Silje Sylvarnes
Dato: 12.07.2018 - Avsendar: Mattilsynet
Dato: 12.07.2018 - Avsendar: Riksantikvarens postmottak
Dato: 12.07.2018 - Avsendar: Torgrim Østgard
Dato: 12.07.2018 - Mottakar: Vilde Jensen Hjetland, Arild Bergstrøm, Erlend Haugen Herstad
Dato: 12.07.2018 - Avsendar: *********************
Dato: 12.07.2018 - Avsendar: Berstad Åse-Birgitte
Dato: 12.07.2018 - Mottakar: NCE Tourism Fjord Norway AS
Dato: 12.07.2018 - Avsendar: *********************
Dato: 12.07.2018 - Avsendar: *********************
I - 17/6492-13 Søknad og dokumentasjon
Dato: 12.07.2018 - Avsendar: *********************
Dato: 12.07.2018 - Avsendar: *********************
Dato: 12.07.2018 - Avsendar: *********************
Dato: 12.07.2018 - Avsendar: Aurland kommune
Dato: 12.07.2018 - Avsendar: Økonomiservice As Avd Lærdal
Dato: 12.07.2018 - Avsendar: Mattilsynet
Dato: 12.07.2018 - Avsendar: Gloppen kommune
Dato: 12.07.2018 - Avsendar: Selje kommune
Dato: 12.07.2018 - Avsendar: Naustdal kommune
Dato: 12.07.2018 - Avsendar: Selje kommune
Dato: 12.07.2018 - Avsendar: Stryn kommune
Dato: 12.07.2018 - Avsendar: Stryn kommune
Dato: 12.07.2018 - Mottakar: *********************
Dato: 12.07.2018 - Avsendar: *********************
U - 18/7213-2 Melding til fagprøve.
Dato: 12.07.2018 - Mottakar: *********************
Dato: 12.07.2018 - Avsendar: Luster kommune
Dato: 12.07.2018 - Avsendar: *********************
Dato: 12.07.2018 - Avsendar: *********************
Dato: 12.07.2018 - Avsendar: *********************
Dato: 12.07.2018 - Mottakar: Førde kommune
Dato: 12.07.2018 - Mottakar: Nasjonalbiblioteket
Dato: 12.07.2018 - Mottakar: Nasjonalbiblioteket
Dato: 12.07.2018 - Avsendar: *********************
Dato: 12.07.2018 - Avsendar: *********************
Dato: 12.07.2018 - Avsendar: *********************
Dato: 12.07.2018 - Avsendar: *********************
Dato: 12.07.2018 - Avsendar: *********************
Dato: 12.07.2018 - Avsendar: *********************
Dato: 12.07.2018 - Mottakar: Flora kommune
Dato: 12.07.2018 - Mottakar: Eid kommune
Dato: 12.07.2018 - Mottakar: Ivar Orvedal
I - 17/2275-93 Kjøyregodtgjersla
Dato: 12.07.2018 - Avsendar: Mari Sønnesyn
Dato: 12.07.2018 - Mottakar: *********************
Dato: 12.07.2018 - Avsendar: Vågsøy kommune
Dato: 12.07.2018 - Avsendar: Norconsult AS
Dato: 12.07.2018 - Avsendar: Karen Helga Maustig
Dato: 12.07.2018 - Mottakar: *********************
Dato: 12.07.2018 - Mottakar: Karen Helga Maurstig
Dato: 12.07.2018 - Mottakar: Utdanningsdirektoratet
Dato: 12.07.2018 - Avsendar: *********************
Dato: 12.07.2018 - Mottakar: Flora kommune
Dato: 12.07.2018 - Avsendar: Fjærland skulekorps
Dato: 12.07.2018 - Avsendar: Lærdal kommune
Dato: 12.07.2018 - Avsendar: Lærdal kommune
Dato: 12.07.2018 - Avsendar: *********************
Dato: 12.07.2018 - Mottakar:
Dato: 12.07.2018 - Mottakar: SOLUND IL
U - 18/6244-28 Avslagsbrev
Dato: 12.07.2018 - Mottakar: *********************
U - 18/6242-21 Avlagsbrev
Dato: 12.07.2018 - Mottakar: *********************
Dato: 12.07.2018 - Mottakar: Førde kommune
Dato: 12.07.2018 - Avsendar: *********************
Dato: 12.07.2018 - Avsendar: *********************
Dato: 12.07.2018 - Mottakar: Anne Sidsel Andersson
Dato: 12.07.2018 - Mottakar: Gulen kommune