Postliste

Om du ikkje finn det du leitar etter, kontakt arkivet på post@sfj.no eller på telefon 57 63 81 90.

Postlista er ei liste over alle innkomne, utsendte og interne saksdokument for sentraladministrasjonen, Fylkesarkivet, Fylkesbiblioteket og fylkesdirektøren for tannhelsetenesta.

Dersom du ikkje får opna dokumenta, ta kontakt med arkivet på post@sfj.no

Dette vert publisert:

Vi publiserer hovuddokument til alle saksdokument som ikkje kjem inn under unntaksparagrafane i offentleglova eller som inneheld informasjon vi ikkje har høve til å publisere etter forskrift til offentleglova § 7. Vedlegg vert ikkje publisert.

Her kan du lese meir om retten til informasjon og innsyn.

Politiske saker: Saksframlegg og vedtak i politiske saker finn du under politiske møte og saker.

Søk kun for angitt dato
Dokumenttype:
Offentlig journal
Dato: 09.11.2017 - Avsendar: *********************
Dato: 09.11.2017 - Avsendar: Stryn kommune
Dato: 09.11.2017 - Avsendar: Fylkesmannen i Sogn og Fjordane
Dato: 09.11.2017 - Avsendar: Luster kommune
Dato: 09.11.2017 - Mottakar: *********************
Dato: 09.11.2017 - Mottakar: *********************
Dato: 09.11.2017 - Mottakar: *********************
Dato: 09.11.2017 - Mottakar: *********************
Dato: 09.11.2017 - Mottakar:
Dato: 09.11.2017 - Mottakar: Bremanger kommune (adm), Bremanger kommune (politikar), Eid kommune (politikar), Eid kommune (adm), Gloppen kommune (politikar), Gloppen kommune (adm), Hornindal kommune (politikar), Hornindal kommune (adm), Jølster kommune (politikar), Jølster kommune (adm), Selje kommune (adm), Selje kommune (politikar), Stryn kommune (adm), Vågsøy kommune (politikar), Vågsøy kommune (adm), Stryn kommune (politikar, vara), Fiskeridirektoratet, Fylkesmannen i Sogn og Fjordane, Mattilsynet Sør og Vest, avd Nordfjord, Norges vassdrags- og energidirektorat, Statens vegvesen, Volda kommune, Vanylven kommune, Ørsta kommune, Stranda kommune, Skjåk kommune, Luster kommune, Merete Farstad
Dato: 09.11.2017 - Mottakar: Gaular kommune
Dato: 09.11.2017 - Mottakar: *********************
U - 17/8707-2 Gjesteelevar 2017
Dato: 09.11.2017 - Mottakar: *********************
Dato: 09.11.2017 - Mottakar: Svanøy Havbruk AS
Dato: 09.11.2017 - Mottakar: Gardsbrenneriet AS
Dato: 09.11.2017 - Mottakar: Askvoll kommune, Aurland kommune, Balestrand kommune, Bremanger kommune, Eid kommune, Fjaler kommune, Flora kommune, Førde kommune, Gaular kommune, Gloppen kommune, Gulen kommune, Hornindal kommune, Hyllestad kommune, Høyanger kommune, Jølster kommune, Leikanger kommune, Luster kommune, Lærdal kommune, Naustdal kommune, Selje kommune, Sogndal Kommune, Solund kommune, Stryn kommune, Vik kommune, Vågsøy kommune, Årdal kommune
Dato: 09.11.2017 - Mottakar: *********************
Dato: 09.11.2017 - Mottakar: Sweco Norge AS
U - 16/8228-13 AMS - dating
Dato: 09.11.2017 - Mottakar: Beta Analytical Inc
Dato: 09.11.2017 - Avsendar: Ole Jørgen Hugøy
Dato: 09.11.2017 - Avsendar: Kommunal- og Moderniserings- Departementet
I - 17/5034-7 Innsyn
Dato: 09.11.2017 - Avsendar: Jonas Store
U - 17/8745-1 Euromontana
Dato: 09.11.2017 - Mottakar: Eivind Rogne
Dato: 09.11.2017 - Avsendar: Fylkesmannen i Sogn og Fjordane
Dato: 09.11.2017 - Avsendar: Fylkesmannen i Sogn og Fjordane
Dato: 09.11.2017 - Mottakar: *********************
I - 17/5750-5 Helsefagarbeider
Dato: 09.11.2017 - Avsendar: *********************
Dato: 09.11.2017 - Avsendar: Nmf Nordvest
Dato: 09.11.2017 - Mottakar: *********************
Dato: 09.11.2017 - Avsendar: Riksantikvaren
Dato: 09.11.2017 - Avsendar: Sf Revisjon IKS
Dato: 09.11.2017 - Avsendar: *********************
Dato: 09.11.2017 - Avsendar: *********************
Dato: 09.11.2017 - Mottakar: *********************
I - 17/5745-34 Fangstskjema - kystsel
Dato: 09.11.2017 - Avsendar: Frode Andal
Dato: 09.11.2017 - Mottakar: *********************
Dato: 09.11.2017 - Mottakar: *********************
Dato: 09.11.2017 - Avsendar: Tess Nord AS
Dato: 09.11.2017 - Mottakar: *********************
I - 16/9296-23 Innspel om Sognebåten
Dato: 09.11.2017 - Avsendar: Torbjørn Magnar Sognnes
Dato: 09.11.2017 - Avsendar: *********************
Dato: 09.11.2017 - Avsendar: Vik Idrettslag v/ Nils Geir Myrkaskog
Dato: 09.11.2017 - Avsendar: Bilbransjens Opplæringskontor AS
Dato: 09.11.2017 - Avsendar: *********************
Dato: 09.11.2017 - Mottakar: *********************
Dato: 09.11.2017 - Avsendar: *********************
Dato: 09.11.2017 - Avsendar: *********************
Dato: 09.11.2017 - Mottakar: *********************
Dato: 09.11.2017 - Mottakar: *********************
Dato: 09.11.2017 - Avsendar: *********************
Dato: 09.11.2017 - Avsendar: *********************
Dato: 09.11.2017 - Avsendar: *********************
U - 15/9445-5 Kompetansebevis
Dato: 09.11.2017 - Mottakar: *********************
Dato: 09.11.2017 - Avsendar: Førde Internasjonale Folkemusikkfestival
U - 16/7126-4 Kompetansebevis
Dato: 09.11.2017 - Mottakar: *********************
Dato: 09.11.2017 - Avsendar: Anne Schei Nyheim
Dato: 09.11.2017 - Mottakar: *********************
U - 17/6393-7 Kompetansebevis
Dato: 09.11.2017 - Mottakar: *********************
Dato: 09.11.2017 - Avsendar: Hordaland fylkeskommune
U - 17/6620-6 Kompetansebevis
Dato: 09.11.2017 - Mottakar: *********************
U - 16/6487-4 Kompetansebevis
Dato: 09.11.2017 - Mottakar: *********************
Dato: 09.11.2017 - Avsendar: *********************
U - 17/5680-6 Kompetansebevis
Dato: 09.11.2017 - Mottakar: *********************
Dato: 09.11.2017 - Avsendar: *********************
Dato: 09.11.2017 - Avsendar: *********************
Dato: 09.11.2017 - Avsendar: Gaular kommune
U - 17/7196-5 Kompetansebevis
Dato: 09.11.2017 - Mottakar: *********************
U - 17/5004-6 Kompetansebevis
Dato: 09.11.2017 - Mottakar: *********************
Dato: 09.11.2017 - Avsendar: *********************
Dato: 09.11.2017 - Avsendar: *********************
Dato: 09.11.2017 - Avsendar: *********************
Dato: 09.11.2017 - Mottakar: *********************
Dato: 09.11.2017 - Mottakar: *********************
Dato: 09.11.2017 - Avsendar: Sogn og Fjordane Turlag
Dato: 09.11.2017 - Mottakar: *********************
Dato: 09.11.2017 - Avsendar: Eid og Gloppen kommune
Dato: 09.11.2017 - Avsendar: Helse Førde Hf
Dato: 09.11.2017 - Mottakar: Stian Aannevik
Dato: 09.11.2017 - Avsendar: Den Norske Kyrkja, Bjørgvin biskop
Dato: 09.11.2017 - Mottakar: *********************