Postliste

Om du ikkje finn det du leitar etter eller ikkje får opna dokumenta, ta kontakt på post@sfj.no eller 57 63 81 90.

Postlista er ei liste over alle innkomne, utsende og interne saksdokument for Sogn og Fjordane fylkeskommune.

Dette vert publisert

Vi publiserer hovuddokument til alle saksdokument med to unntak. Vi publiserer ikkje dokument

  • som vi har unnteke frå innsyn i medhald av offentleglova
  • som inneheld informasjon vi ikkje har høve til å publisere etter forskrift til offentleglova § 7

Vedlegg vert ikkje publiserte.

Her kan du lese meir om retten til informasjon og innsyn.

Elev- og personalmapper

Elev- og personalmapper er ikkje del av den offentlege postlista. Det er for å unngå at opplysningar om enkeltpersoner vert samanlikna på ein måte som kan føre til brot på teieplikta. For innsyn i den offentlege versjonen av desse journalane, ta kontakt på post@sfj.no.

Søk kun for angitt dato
Dokumenttype:

Offentlig journal
Dato: 19.03.2018 - Mottakar: Riksantikvaren, Hordaland Fylkeskommune, Rogaland Fylkeskommune, Møre og Romsdal Fylkeskommune Sentraladministrasjon, Sør-Trøndelag Fylkeskommune, Ragnhild Halle (rh744@kirken.no), Ragna Sofie Grung Moe (rm548@kyrkja.no), John Erik Brakstad (jb862@kirken.no), 'ev676@kirken.no', Synnøve Aabrekk (synnove@ncetourism.com), Are Skjelstad
I - 18/50-8 E-post
Dato: 19.03.2018 - Avsendar: *********************
Dato: 19.03.2018 - Mottakar: Statens vegvesen Region Vest
Dato: 19.03.2018 - Mottakar: Stryn kommune
Dato: 19.03.2018 - Mottakar: Askvoll kommune, Aurland kommune, Balestrand kommune, Bremanger kommune, Eid kommune, Fjaler kommune, Flora kommune, Førde kommune, Gaular kommune, Gloppen kommune, Gulen kommune, Hornindal kommune, Hyllestad kommune, Jølster kommune, Leikanger kommune, Luster kommune, Naustdal kommune, Selje kommune, Sogndal Kommune, Solund kommune, Stryn kommune, Vik kommune, Vågsøy kommune, Årdal kommune, Lærdal kommune, Høyanger kommune, Sogn Regionråd, Regionrådet i HAFS, Kommunenes Sentralforbund, Nordfjordrådet, Samarbeidsforum i Sunnfjord - SIS, Fylkesmannen I Sogn og Fjordane, Framtidsfylket AS, Sogn Næring AS, v/Kjetil Kvåle Kunnskapsparken I Sogn og Fjordane AS, Innovasjon Norge, Fjord1 ASA, Firda Billag Buss AS, Norled Drift AS, Nettbuss Travel As Avd Sogn, Norges Vassdrags- og Energidirektorat (nve) Region Vest, Hordaland fylkeskommune, Stiftinga Vestlandsforsking, Høgskulen I Sogn og Fjordane, Naturvernforbundet I Sogn og Fjordane, Sogn og Fjordane Forum For Natur og Friluftsliv, Møre og Romsdal Fylkeskommune, Sogn og Fjordane Bondelag, Sogn og Fjordane Bonde og Småbr Lag, Statskog SF, Sogn & Fjordane Fiskarlag, Aksello AS, Sunnfjord Utvikling, Holger Aasen Ungt Entreprenørskap I Sogn og Fjordane, v/ Åge Avedal 4h Sogn og Fjordane, v/ Judit Dudas Stiftelsen Røde Kors Nordisk UWC, Miljødirektoratet, Statkraft AS, Fiskeridirektoratet Region Vest, Sognekraft AS, Sogn og Fjordane Energi AS, Direktoratet For Samfunnssikkerhet og Beredskap (dsb), Sjømat Norge, Zero Emission Resource Organisation, Norsk Elbilforening, Norges Automobil Forbund, Norsk Hydrogenforum, Bransjeforeningen Norsk Olje og Gass, Norwea Norsk Vindkraftforening, Framtiden I Våre Hender, Simas IKS, Sunnfjord Miljøverk IKS, Nordhordland og Gulen Interkommunale Renovasjonsselskap IKS, Nordfjord Miljøverk IKS, Direktoratet For Byggkvalitet, Statnett SF, Småkraftforeininga I Sogn og Fjordane, Enova SF, Kompetansesenter For Distriktsutvikling, Kystverket, Statens vegvesen Region vest, Guro Høyvik, Anne-Kjersti Stenehjem
Dato: 19.03.2018 - Mottakar: Riksantikvaren, Hordaland Fylkeskommune, Rogaland Fylkeskommune, Møre og Romsdal Fylkeskommune Sentraladministrasjon, Sør-Trøndelag Fylkeskommune, Ragnhild Halle (rh744@kirken.no), Ragna Sofie Grung Moe (rm548@kyrkja.no), 'ev676@kirken.no', Synnøve Aabrekk (synnove@ncetourism.com), Are Skjelstad, Arvid Helle, Mattias Jansson, Inger Anne Vik
Dato: 19.03.2018 - Mottakar: Hovudutval for næring og kultur v/Karen Marie Hjelmeseter
U - 17/9431-6 Arbeidsavtale
Dato: 19.03.2018 - Mottakar: *********************
Dato: 19.03.2018 - Mottakar: Jenny Ellaug Følling, Gunhild Alis Berge Stang
Dato: 19.03.2018 - Mottakar: *********************
Dato: 19.03.2018 - Mottakar: Gunnhild Sindre
Dato: 19.03.2018 - Mottakar: Tombre Fiskeanlegg AS
Dato: 19.03.2018 - Avsendar: *********************
Dato: 19.03.2018 - Avsendar: Gloppen kommune
Dato: 19.03.2018 - Avsendar: Gloppen kommune
Dato: 19.03.2018 - Avsendar: Aurland kommune
Dato: 19.03.2018 - Avsendar: Balestrand kommune
Dato: 19.03.2018 - Avsendar: Balestrand kommune
I - 18/1881-3 Ny søknad
Dato: 19.03.2018 - Avsendar: *********************
Dato: 19.03.2018 - Avsendar: Innovasjon Norge
Dato: 19.03.2018 - Mottakar: Årdal kommune
I - 17/794-8 Attest
Dato: 19.03.2018 - Avsendar: *********************
Dato: 19.03.2018 - Mottakar: *********************
Dato: 19.03.2018 - Mottakar: Einar Rysjedal
Dato: 19.03.2018 - Mottakar: Stryn kommune
Dato: 19.03.2018 - Mottakar: *********************
Dato: 19.03.2018 - Avsendar: Den Norske Kirke
Dato: 19.03.2018 - Avsendar: Flora kommune
Dato: 19.03.2018 - Avsendar: Kryss revisjon
Dato: 19.03.2018 - Mottakar: NRK
Dato: 19.03.2018 - Avsendar: *********************
Dato: 19.03.2018 - Avsendar: Stiftelsen Norsk Kulturarv
Dato: 19.03.2018 - Mottakar: Flora kommune
Dato: 19.03.2018 - Avsendar: Norges Vassdrags- og Energidirektorat (nve)
I - 18/1931-3 Innsending av papir
Dato: 19.03.2018 - Avsendar: *********************
I - 18/2044-2 Dokumentasjon
Dato: 19.03.2018 - Avsendar: *********************
Dato: 19.03.2018 - Avsendar: Hedvig Navelsaker
Dato: 19.03.2018 - Mottakar: *********************
Dato: 19.03.2018 - Avsendar: Hyllestad kommune
I - 18/1372-3 Dokumentasjon
Dato: 19.03.2018 - Avsendar: *********************
Dato: 19.03.2018 - Mottakar: *********************
Dato: 19.03.2018 - Mottakar: Ungdomspolitisk utval
Dato: 19.03.2018 - Avsendar: Fiskeridirektoratet
Dato: 19.03.2018 - Mottakar: *********************
Dato: 19.03.2018 - Mottakar: Arkitektkontoret 4B
Dato: 19.03.2018 - Avsendar: *********************
Dato: 19.03.2018 - Avsendar: Aurland kommune
Dato: 19.03.2018 - Avsendar: Bjørg Anita Loen Refvik
I - 18/1397-3 Melding til fagprøve
Dato: 19.03.2018 - Avsendar: *********************
Dato: 19.03.2018 - Mottakar: Hilde Kvamsås Aa, Sonja Hestetun, Svein Hauge, Svein Torbjørn Sandvold, Jarl Henrik Devik, Jasmin Eminovic, Turid R. Svoren
Dato: 19.03.2018 - Mottakar: *********************
Dato: 19.03.2018 - Avsendar: Monica Hafstad
X - 18/2257-2 Utlysingstekst
Dato: 19.03.2018 - Mottakar:
U - 15/8417-11 Pilot Gulen
Dato: 19.03.2018 - Mottakar: Advokat Gunnar Lunde
Dato: 19.03.2018 - Avsendar: Monica Hafstad
U - 18/1881-4 Svar - Ny søknad
Dato: 19.03.2018 - Mottakar: *********************
X - 18/2258-2 Utlysingstekst
Dato: 19.03.2018 - Mottakar: *********************
I - 18/1848-3 Melding til fagprøve
Dato: 19.03.2018 - Avsendar: *********************
Dato: 19.03.2018 - Avsendar: *********************
X - 18/2259-2 Utlysingstekst
Dato: 19.03.2018 - Mottakar:
X - 18/2260-2 Utlysingstekst
Dato: 19.03.2018 - Mottakar:
Dato: 19.03.2018 - Mottakar: Monica Hafstad
Dato: 19.03.2018 - Avsendar: *********************
X - 18/2262-2 Utlysingstekst
Dato: 19.03.2018 - Mottakar:
Dato: 19.03.2018 - Avsendar: Stiftinga Norsk Countrytreff
I - 16/2732-12 Prøveprotokoll
Dato: 19.03.2018 - Avsendar: *********************
I - 18/541-5 Prøveprotokoll
Dato: 19.03.2018 - Avsendar: *********************
Dato: 19.03.2018 - Avsendar: 1HOA Mona Himle
Dato: 19.03.2018 - Avsendar: *********************
I - 18/550-5 Prøveprotokoll
Dato: 19.03.2018 - Avsendar: *********************
Dato: 19.03.2018 - Mottakar: *********************
Dato: 19.03.2018 - Mottakar: Finn Nyhammer
Dato: 19.03.2018 - Avsendar: Askvoll kommune
Dato: 19.03.2018 - Avsendar: Marita Vangen Bratteteig
I - 18/548-5 Prøveprotokoll
Dato: 19.03.2018 - Avsendar: *********************
Dato: 19.03.2018 - Mottakar: *********************
Dato: 19.03.2018 - Mottakar: *********************
Dato: 19.03.2018 - Mottakar:
Dato: 19.03.2018 - Mottakar: *********************
Dato: 19.03.2018 - Mottakar: *********************
I - 17/8414-4 Prøveprotokoll
Dato: 19.03.2018 - Avsendar: *********************
Dato: 19.03.2018 - Mottakar: Nordplan AS avd. Førde
Dato: 19.03.2018 - Mottakar: Norconsult
I - 16/649-18 Melding til fagprøve
Dato: 19.03.2018 - Avsendar: *********************
X - 18/2294-2 Avtale
Dato: 19.03.2018 - Mottakar: *********************
I - 16/7382-5 Melding til fagprøve
Dato: 19.03.2018 - Avsendar: *********************
Dato: 19.03.2018 - Avsendar: Sunnfjord Utvikling AS
Dato: 19.03.2018 - Avsendar: Aurland kommune
Dato: 19.03.2018 - Mottakar: Stryn kommune
Dato: 19.03.2018 - Mottakar: Solund kommune
Dato: 19.03.2018 - Avsendar: Finn Kåre Nyhammer
I - 18/2422-1 Konfirmasjonen i 1934
Dato: 19.03.2018 - Avsendar: Bjarne Bjørkevoll
Dato: 19.03.2018 - Mottakar: *********************
Dato: 19.03.2018 - Avsendar: Sverre Sangolt
Dato: 19.03.2018 - Avsendar: Askvoll kommune
Dato: 19.03.2018 - Avsendar: *********************
Dato: 19.03.2018 - Mottakar: Marita Vangen Bratteteig
Dato: 19.03.2018 - Avsendar: Byggopp Sogn & Fjordane
Dato: 19.03.2018 - Avsendar: *********************
Dato: 19.03.2018 - Avsendar: Origod AS
Dato: 19.03.2018 - Mottakar: *********************
Dato: 19.03.2018 - Mottakar: *********************
Dato: 19.03.2018 - Mottakar: *********************
Dato: 19.03.2018 - Avsendar: Nordfjord Opplæringskontor
Dato: 19.03.2018 - Mottakar: *********************
Dato: 19.03.2018 - Avsendar: Ungdomspolitisk utval
Dato: 19.03.2018 - Mottakar: *********************
Dato: 19.03.2018 - Mottakar: *********************
Dato: 19.03.2018 - Mottakar: Mattilsynet
Dato: 19.03.2018 - Mottakar: *********************
Dato: 19.03.2018 - Mottakar: *********************
Dato: 19.03.2018 - Mottakar: Frantz AS
Dato: 19.03.2018 - Mottakar: *********************
Dato: 19.03.2018 - Avsendar: Helsedirektoratet
Dato: 19.03.2018 - Mottakar: Statens vegvesen Region Vest
Dato: 19.03.2018 - Avsendar: Senterpartiet i Sogn og Fjordane
Dato: 19.03.2018 - Mottakar: Kulturdepartementet
Dato: 19.03.2018 - Mottakar: *********************
Dato: 19.03.2018 - Mottakar: Riksantikvaren
I - 17/1253-28 DKS - kontrakt,
Dato: 19.03.2018 - Avsendar: *********************
Dato: 19.03.2018 - Avsendar: Gulen kommune
Dato: 19.03.2018 - Mottakar: Gulen kommune
U - 18/2278-2 Pensjon for 1984-86
Dato: 19.03.2018 - Mottakar: *********************
Dato: 19.03.2018 - Mottakar: *********************
Dato: 19.03.2018 - Mottakar: *********************
U - 18/2291-2 Svar - Pensjon
Dato: 19.03.2018 - Mottakar: *********************
I - 16/7579-3 Stogg i lærekontrakt
Dato: 19.03.2018 - Avsendar: *********************
Dato: 19.03.2018 - Mottakar: *********************
U - 16/7579-4 Endring i læreforhold
Dato: 19.03.2018 - Mottakar: *********************
Dato: 19.03.2018 - Mottakar: *********************
I - 17/1463-14 Avstemming FK 2017
Dato: 19.03.2018 - Avsendar: Statens vegvesen
I - 17/1463-15 Periodiseringsbilag 2017
Dato: 19.03.2018 - Avsendar: Statens vegvesen
Dato: 19.03.2018 - Avsendar: KS
Dato: 19.03.2018 - Mottakar: *********************
Dato: 19.03.2018 - Avsendar: Lærdal kommune
Dato: 19.03.2018 - Avsendar: *********************
Dato: 19.03.2018 - Avsendar: ungdomspolitisk utval
Dato: 19.03.2018 - Avsendar: Fylkesmannen i Sogn og Fjordane
Dato: 19.03.2018 - Mottakar: Fylkesmannen i Sogn og Fjordane, Roald Martin Barmen
Dato: 19.03.2018 - Avsendar: Maritim Forening Sogn og Fjordane
I - 16/3230-165 Fristforlenging
Dato: 19.03.2018 - Avsendar: Sogn og Fjordane Tingrett
I - 16/7043-3 Melding til fagprøve
Dato: 19.03.2018 - Avsendar: *********************
I - 16/5890-3 Melding til fagprøve
Dato: 19.03.2018 - Avsendar: *********************
Dato: 19.03.2018 - Avsendar: Vestlandsrådet
Dato: 19.03.2018 - Avsendar: Norges Vassdrags- og Energidirektorat (nve)
Dato: 19.03.2018 - Avsendar: *********************
Dato: 19.03.2018 - Avsendar: *********************
Dato: 19.03.2018 - Avsendar: *********************
Dato: 19.03.2018 - Mottakar:
Dato: 19.03.2018 - Mottakar:
Dato: 19.03.2018 - Mottakar:
Dato: 19.03.2018 - Mottakar: