Illustrasjonsfoto med veg og fjell
Illustrasjonsfoto med veg og fjell

Foto: Lukas Kloeppel/Pexels

500 søkjarar til 100 vegstillingar

Rundt 500 søkjarar har meldt seg til dei om lag 100 ledige stillingane innan infrastruktur og veg i nye Vestland fylkeskommune.

– Det er kjekt at så mange har vist interesse for og søkt på stillingane. Det syner at Vestland fylkeskommune er ein attraktiv arbeidsgjevar som rekrutterer godt til ei heilt ny avdeling. Vi skal byggje opp ein solid og kompetent vegadministrasjon, seier påtroppande fylkesdirektør for infrastruktur og veg i nye Vestland, Dina Lefdal.

Fylkeskommunane får nye oppgåver på vegsida frå 1. januar 2020. Oppgåver knytt til planlegging, utbygging, drift, vedlikehald og forvaltning av fylkesvegnettet blir overførte frå Statens vegvesen. Den nye avdelinga skal ha kring 300 årsverk, og i overkant av 200 frå vegvesenet og dagens fylkeskommunar er komne på plass. Dei tilsette i avdelinga vil ha arbeidsstad på ulike stadar i det nye fylket.

Dei resterande 100 stillingane vart lyste ut tidlegare i oktober, og søknadsfristen gjekk ut 23. oktober. No går Lefdal i gang med den vidare prosessen for å finne rett person til rett stilling. Stillingane er lyste ut med fleire arbeidsstadar i det nye fylket

– Vi går gjennom søknadsbunken no, og så går vi i gang med tilsetjingsprosessane. Det er eit spennande og krevjande arbeid å byggje opp ei slik avdeling – også for dei som blir tilsette no. Dei får vere med å setje sitt preg på og utvikle avdelinga, seier Lefdal.

Del dette: