Møte i fylkesutvalet

: Leikanger - Fylkeshuset, møterom Sygna
Tid: torsdag 31. oktober 10:00
http://www.sfj.no/offentlig-mote-fylkesutv...