Møte i hovudutval for næring og kultur

: Fylkeshuset
Tid: tirsdag 1. oktober 10:00
http://www.sfj.no/offentlig-mote-hovudutva...