Møte i hovudutval for samferdsle

: Fylkeshuset, møterom Sygna
Tid: tirsdag 19. november 10:00
http://www.sfj.no/offentlig-mote-hovudutva...