Frist for å melde deg på nasjonal cruisekonferanse!

Vestlandsrådet inviterer til nasjonal konferanse om cruiseturisme i Bergen 29. oktober 2019.

Er du involvert i cruisturisme, er du ein interesseorganisasjon, kommune, fylke eller departement der cruise er eit tema?
Meld deg på - siste frist for påmelding er 22. oktober 2019!

Tid: tirsdag 22. oktober
https://www.sfj.no/meld-deg-paa-nasjonal-k...
https://sfj.pameldingssystem.no/nasjonalcr...