Oppdrettsanlegg på fjorden med lav sol
Oppdrettsanlegg på fjorden med lav sol

Foto: Frode Hovland

Auka fleksibilitet i oppdrett

Fiskeridirektoratet lyser ut tilbod om auka fleksibilitet for betre utnytting av eksisterande produksjonskapasitet i norsk lakse- og aureoppdrett, med frist 1. september i år.

Som ei prøveordning kjem Fiskeridirektoratet no med eit tilbod om auka fleksibilitet for betre utnytting av eksisterande produksjonskapasitet i norsk lakse- og aureoppdrett. Dette etter forskrift om innføring av Bremnes-modellen. Det vert opna for større fleksibilitet for alminnelige kommersielle løyve samt for utviklingsløyve.

Oppdrettarar som ønskjer å nyttiggjere seg tilbodet må søke innan 1. september i år. Meir om dette, og søknadsskjema på Fiskeridirektoratet sine nettsider.

 

 

Del dette:

Relaterte lenker

Fylkesdirektør

Jan Heggheim

Jan Heggheim

fylkesdirektør for næring og kultur

jan.heggheim@sfj.no
905 66 623

 

Endre Høgalmen

assisterande fylkesdirektør for næring og kultur
Endre.Hogalmen@sfj.no
952 07 789

Tilsette

Ansvarleg eining

Sogn og Fjordane fylkeskommune
post@sfj.no
57 63 80 00