Heim/Hafstad vidaregåande skule/Om oss/Prosjekt og satsingar/Den kulturelle skulesekken
Den kulturelle skulesekken

Den kulturelle skulesekken

Den kulturelle skulesekken er ei nasjonal satsing som medverkar til at elevane får eit variert kunst- og kulturtilbod.

Hafstad Vgs. er svært glade for at alle elevane på skulen får kulturelle innslag av høg kvalitet gjennom Den kulturelle skulesekken. Desse møta med kunst og kultur gjennomskuleåret, bidreg til allmenndanning og gjev opplevingar som elevane dreg nytte av i undervisninga. I år har elevane fått oppleve m.a. førelesing om krigshelten Knut Haugland og dei har sett dokumentaren Drone. I vår skal elevane på Vg3 sjå Vildanden av Ibsen, noko som passar svært godt inn i pensumet deira i norsk. Dersom du ynskjer å sjå kva Den kulturelle skulesekken tilbyr elevane ved Hafstad Vgs, kan du besøkje nettsida deira www.skulesekken.no.

Kontakt

Anette svhv4.jpg

Anette Drage

Opplæringsleiar for språk og samfunnsfag

Anette.Drage@vlfk.no

57 63 75 08 / 992 33 686