BIlete frå Fylkesting for ungdom 2013.

BIlete frå Fylkesting for ungdom 2013.

Fylkesting for ungdom 2016, praktisk informasjon

Fylkesting for ungdom 2016 vert arrangert 8. til 10. april, ved Thon Hotel Jølster.

Fylkesting for ungdom (FFU) er ungdomen i Sogn og Fjordane sitt øvste talerøyr. FFU skal arbeide for å ivareta ungdom sine interesser i fylket og for å auke samfunnsengasjementet hos ungdomen. Sakene til dagsorden ved FFU skal vere regional og/eller lokalpolitiske saker som fremmar ungdommar i Sogn og Fjordane sine interesser.

Tingsetet vert arrangert éin gong i året og representantane kjem frå ungdomsråda, dei politiske ungdomspartia og dei fylkesdekkjande ungdomsorganisasjonane. Representantane kan vere mellom 13 og 23 år og vert valde av ungdomane i kommunen, partiet eller organisasjonen.

Alle ungdomar i fylket, i alderen mellom 13 og 23 år, kan ta opp saker til FFU. Sakene vert handsama av arbeidsorganet til FFU, ungdomspolitisk utval (UPU) , i forkant av tinget og dei må vere UPU i hende minst éin månad før tingsetet. UPU set opp saksliste basert på innkomne saker og saker det vil vere naturleg å ta opp. Fylkesting for ungdom vert arrangert av Sogn og Fjordane fylkeskommune. Arrangementet er rusfritt.

Informasjon til deltakarar og føresette

Samtykkeskjema til nedlasting

Praktisk informasjon

Sakspapir

Påmelding

Frist for påmelding er 29. mars 2016.

For meir informasjon

Guro Høyvik
rådgjevar
nærings- og  kulturavdelinga, Sogn og Fjordane fylkeskommune
e-post: guro.hoyvik@sfj.no
mob: 415 30 608 (993 65 299)

Del dette:

Tips ein ven Skriv ut

Relaterte lenker

Tip a friendTips ein ven

Fylkesdirektør

Jan Heggheim

Jan Heggheim

fylkesdirektør for næring og kultur

jan.heggheim@sfj.no
905 66 623

 

Ingebjørg Erikstad 

assisterande fylkesdirektør for næring og kultur

ingebjorg.erikstad@sfj.no
415 30 941

Tilsette

Ansvarleg eining

Sogn og Fjordane fylkeskommune
post@sfj.no
57 63 80 00