Heim/Flora vidaregåande skule/Opplæringstilbod/Helse- og oppvekstfag
barnehagetur i hamna i Florø sentrum

barnehagetur i hamna i Florø sentrum

Helse- og oppvekstfag

Flora vgs har to grunnkursklassar innan helse- og oppvekstfag. På andre året kan du hos oss velje mellom vg2 barne- og ungdomsarbeidar og vg2 helsefagarbeidar.

Helse- og oppvekstfag er eit yrkesfag, og Flora vidaregåande skule tilbyr:

Yrkesfagleg opplæring fører fram til eit yrke og gjev yrkeskompetanse med eller utan fag- eller sveinebrev. Du kan gå ut i yrkeslivet etter 3-5 år, eller du kan ta vidareutdanning t.d. ved fagskule. Du kan også ta påbygging til generell studiekompetanse om du vil studere vidare ved høgskule eller universitet.

Les meir om helse- og oppvekst og moglegheiter for yrkesvegar og vidareutdanning på Vil Bli.

Helse og oppvekstfag ved Flora vgs.

I Flora startar vi med arbeidspraksis allereie på grunnkurs slik at du får eit best mogleg grunnlag for å finne ut kva hovudområde du ønskjer å ta fagbrev innan. Du får prøve deg i arbeidspraksis både på Vg1 og på Vg2 for å gjere det du lærer aktuelt. Begge linjene vi tilbyr gjev godt grunnlag for vidare studier innan til dømes sjukepleie, vernepleie eller som førskulelærar både for deg som går vidare i lære og for deg som vil gå via påbygging.

Tilhøve ved skulen

Vi har to parallellklassar på Vg1, kvar med 15 elevar. På Vg2 kan du velje mellom helsefagarbeidar og barn og ungdom, også her er det 15 elevar i klassen. Klassane er samla på ei eiga avdeling. Flora vgs. har blitt pussa opp og påbygd gjennom dei siste åra og framstår som ein ny og moderne skule.

Kvifor velje dette faget?

Først og fremst er dette fag kor du får jobbe og kommunisere med menneske. Faga er underlagt norske og internasjonale lover og krav, og fleire av yrka har sertifiseringskrav. Det betyr at du må ha eit spesielt sertifikat som stadfestar at du har fullgod opplæring. Med fagarbeidarutdanning vil du difor framstå som attraktiv og ha store arbeidsmoglegheiter i alle kommunar i heile landet. 

Vegen vidare

Denne studieretninga gjev deg yrkesutdanning som helsefagarbeider, fotterapeut, helsesekretær, apoteker-tekniker, tannhelsesekretær, hudpleier, barne- og ungdomsarbeider eller ambulansearbeidar. Du kan gå ut i yrkeslivet etter 3-5 år, eller du kan ta vidare utdanning som til dømes sjukepleiar, vernepleiar, lærar eller førskulelærar.

Kontakt

Ingunn Selås
Avdeingsleiar for helse- og oppvekstfag og idrettsfag
ingunn.selas@vlfk.no
41 53 06 79

Relaterte lenker

Dokument

ALLE MÅ levere desse to til kontaktlærar signert og fyllt ut ved skulestart.

1) For å få yrkespraksis må ein ha Politiattest

2) Eigenmelding for tuberkolose og MRSA.

Er du under 18 må føresette signere