Hovudutval for næring og kultur på besøk i fjøsen på Bolset i Jølster
Hovudutval for næring og kultur på besøk i fjøsen på Bolset i Jølster

Foto: Endre Høgalmen

Hovudutval for næring og kultur på gardsbesøk på Bolset i Jølster

Temadel om landbruk

I samband med møtet 24. april hadde hovudutval for næring og kultur ein temadel om landbruk. Landbruksdirektøren Christian Rekkedal gjorde greie for status og utviklingstrekk innan landbruket.

Leiaren i Sogn og Fjordane bondelag, Anders Felde, orienterte hovudutvalet om sentrale problemstillingar og landbruksnæringa sine synspunkt. Temadelen vart avslutta med eit gardsbesøk på Bolset i Jølster.

Her finn du meir om dei sakene som hovudutvalet handsama på møtet sitt.

Del dette:

Relaterte lenker

Fylkesdirektør

Jan Heggheim

Jan Heggheim

fylkesdirektør for næring og kultur

jan.heggheim@sfj.no
905 66 623

 

Endre Høgalmen

assisterande fylkesdirektør for næring og kultur
Endre.Hogalmen@sfj.no
952 07 789

Tilsette

Ansvarleg eining

Sogn og Fjordane fylkeskommune
post@sfj.no
57 63 80 00