leutj 7jtf 3
leutj 7jtf 3

Foto: Oskar Andersen/Sogn og Fjordane fylkeskommune

Hovudutvalet for næring og kultur skal ta stilling til utdeling av midlar

Fylkesdirektør for næring og kultur ynskjer å gi Nærøyfjorden Verdarvpark 347 000 kr til prosjektet "Stien som ferdselsåre gjennom natur- og kulturarven". Dette skal gjerast vedtak om i hovudutval for næring og kultur den 20. mars 2018.

Prosjektet "Stien som ferdselsåre gjennom natur- og kulturarven" skal ta vare på stien i Aurlandsdalen som ferdselsåre. I lag med frivillige lag, organisasjonar, grunneigarar og næringsverksemder skal Nærøyfjorden Verdsarvpark sørgje for tryggast muleg framkomst i Aurlandsdalen. 

Oppgradering og oppsetjing av steinmurar, steinlagde gangbaner og grøfter langs stien er noko av arbeidet som skal setjast i gong. Aurlandsdalen ber preg av slitasje frå all vandringa som skjer i området, vér og vind slit også, samtidig som det har vore ras i dalen. Det er difor naudsynt å oppgradere og utbetre stien.

Du kan lese meir om denne saka og andre saker som skal opp i hovudutvalet for næring og kultur den 20. mars her.

Del dette:

Relaterte lenker

Fylkesdirektør

Jan Heggheim

Jan Heggheim

fylkesdirektør for næring og kultur

jan.heggheim@sfj.no
905 66 623

 

Endre Høgalmen

assisterande fylkesdirektør for næring og kultur
Endre.Hogalmen@sfj.no
952 07 789

Tilsette

Ansvarleg eining

Sogn og Fjordane fylkeskommune
post@sfj.no
57 63 80 00