Bilete frå kurs om offentlege anskaffingar i Førde 25. september. Personar sit rundt eit bord og høyrer på føredrag.
Bilete frå kurs om offentlege anskaffingar i Førde 25. september. Personar sit rundt eit bord og høyrer på føredrag.

Foto: Sogn og Fjordane fylkeskommune

Matnyttig kurs om offentlege anskaffingar

Offentlege og private aktørar kom i lag om eit komplekst, men viktig tema da Arnhild Dordi Gjønnes heldt kurs i offentlege anskaffingar i Førde 25. september.

Kvart år går store summar med til offentlege innkjøp. For bedriftene utgjer dette eit stort marknadspotensial. For det offentlege gir det moglegheit til å vere ein drivkraft til å endre marknaden sin karakter og bidra til innovasjon og næringsutvikling.

Innkjøpsreglementet er komplekst, og det er ikkje like lett å ta ut det store potensialet. I alle fall ikkje utan å kjenne regelverket. Derfor inviterte NHO med støtte frå fylkeskommunen til kurs for innkjøpsansvarlege i privat og offentleg sektor til ein full dag med innkjøp frå A til Å.

– Tilbakemeldinga så langt er positiv, og vi er spesielt nøgde med å ha fått til ein god miks av offentlege og private aktørar blant deltakarane. Mykje nyttig informasjon kjem fram når oppdragsgivarar og leverandørar møtest, seier Ingvild Andersen, rådgjevar i nærings- og kulturavdelinga.

Del dette:

Relaterte lenker

Fylkesdirektør

Jan Heggheim

Jan Heggheim

fylkesdirektør for næring og kultur

jan.heggheim@sfj.no
905 66 623

 

Endre Høgalmen

assisterande fylkesdirektør for næring og kultur
Endre.Hogalmen@sfj.no
952 07 789

Tilsette

Ansvarleg eining

Sogn og Fjordane fylkeskommune
post@sfj.no
57 63 80 00