Foto frå fylkesting for ungdom 2013, vegg med innspel til framtidsverkstad for Sogn og Fjordane
Foto frå fylkesting for ungdom 2013, vegg med innspel til framtidsverkstad for Sogn og Fjordane

Foto frå fylkesting for ungdom 2013, vegg med innspel til framtidsverkstad for Sogn og Fjordane

Nettverkssamling for ungdomsråd 2015

21. og 22. november 2015 er det nettverkssamling for ungdomsråd på Thon Hotel Jølster på Skei. Ungdomspolitisk utval (UPU) og Sogn og Fjordane fylkeskommune er vertskap for samlinga, som i hovudsak handlar om opplæring for dei som sit i ungdomsråda i kommunane i fylket.

Samlinga startar laurdag kl. 13.00, og det vert mellom anna opplæring i tale- og debatteknikk, kurs for leiar og nestleiar og ulike kurs i drift av ungdomsråd. Ungdomspolitisk utval sitt mål er å bidra til at kommunane har eit ungdomsråd som fungerer godt, slik at ungdom i heile fylket vert høyrde. Ved å delta på samlinga vil dei at deltakarane skal lære mykje som dei kan bruke for å bidra til at ungdomsråda i sin kommune skal fungere endå betre. Ungdommar frå 17 kommunar i fylket deltek på samlinga.

Nettverkssamling for ungdomsråd vert arrangert ein gong i året, vanlegvis på hausten. Fylkeskommunen arrangerer også fylkesting for ungdom ein gang i året. I 2016 er tinget lagt til 8. - 10. april.

Program

 Presentasjonar

Kontaktinformasjon

Dersom du lurer på noko angåande nettverkssamlinga for ungdomsråd kan du ta kontakt med:
Guro Høyvik
sekretær for ungdomspolitisk utval
rådgjevar, kulturavdelinga
Sogn og Fjordane fylkeskommune
mob. 415 30 608 / 993 65 299
e- post: guro.hoyvik@sfj.no

 

Ungdomspolitisk utval

Sofie Sundberg, leiar, Sogndal
911 85 372
sofie.sundberg@icloud.com

Dorthea Keilegavlen Grane, nestleiar, Atløy
917 15 693
dorthea-gran@hotmail.com 

Dag Henrik Nygård, Florø
466 45 575
daghenrikn@hotmail.no 

Madlen Lehmann, Sande
414 56 884
maddus17@hotmail.com 

Rune Holsen Nygård, Florø
401 60 739
rune.nygaard@hotmail.no

Thon Hotel Jølster

Telefon: 57 72 78 00
E- post: jolster@thonhotels.no

 

Del dette:

Relaterte lenker

Fylkesdirektør

Jan Heggheim

Jan Heggheim

fylkesdirektør for næring og kultur

jan.heggheim@sfj.no
905 66 623

 

Ingebjørg Erikstad 

assisterande fylkesdirektør for næring og kultur

ingebjorg.erikstad@sfj.no
415 30 941

Tilsette

Ansvarleg eining

Sogn og Fjordane fylkeskommune
post@sfj.no
57 63 80 00