Politiske møte og saker

Klikk på dato for å sjå saker og dokument.

Om du ikkje finn det du leitar etter, kontakt arkivet:
tlf: 57 63 81 90
e-post: post@sfj.no

Møteplan for 2019 i pdf-format

Vi legg om arkivsystemet i samband med regionreforma. Klikk her for:

Vel tidsrom: Før 2014 | 2014 | 2015 før 14. september | 2015 etter 14. september | 2016 | 2017

Fylkestinget

24.04.2019 kl. 10:30 - 00:00
Leikanger - Fylkeshuset

Møtedokument
Program - Møte i fylkestinget 24. april 2019
Innkalling til møte i fylkestinget 24. april 2019
Saksliste - Møte i fylkestinget 24. april 2019
Møteprotokoll - Møte i fylkestinget 24. april 2019
Godkjenning møteprotokoll - Møte i fylkestinget 24. april 2019
Alle sakspapir og vedlegg i PDF format

Saker til behandling
Saksnr. Sakstittel Vedlegg Protokoll Behandling
1/2019 Forvaltningsrevisjon HMT og inkluderande arbeidsliv - Rapport Vis (1) Vis Vis (1)
2/2019 Forvaltningsrevisjon - forlenging av avtale Vis Vis (1)
3/2019 Høyring - ny kontrollutvalgs- og revisjonsforskrift Vis (2) Vis
4/2019 Årsmelding 2018 - Kontrollutvalet Vis (1) Vis
5/2019 Kontroll av møtebøker frå fellesnemnda Vis (2) Vis
6/2019 Handlingsplan for førebyggande arbeid mot radikalisering og valdeleg ekstremisme Vis (2) Vis Vis (1)
7/2019 Omorganisering av Opplæringskontoret for offentleg sektor i Sogn og Fjordane (OKOS) Vis (3) Vis Vis (1)
8/2019 Musea i Sogn og Fjordane - fellesmagasin og museumsbygg Vis (13) Vis Vis (2)
9/2019 Kollektiv - Rabatt for lærlingar Vis Vis (2)
10/2019 Kjøp av rutetenester med båt frå 1. mai 2022 Vis Vis (2)
11/2019 Årsrapport 2018 - konsesjonskraft og finansportefølje Vis (1) Vis Vis (1)
12/2019 Vurdering av akkumulert mindreforbruk knytt til resultatoverføringsordningane Vis Vis (1)
13/2019 Oppfølging av FT-sak 25/16 Tannhelsetenesta - ein framtidsretta klinikk- og tenestestruktur Vis (1) Vis Vis (1)
14/2019 Etablering av Campus Førde verftet AS Vis (2) Vis Vis (1)
15/2019 Utbygging Sogndal vgs avd. Kaupanger med utleigedel Vis (2) Vis Vis (2)
16/2019 Nytt opplærings- og kompetansesenter Førde Vis (3) Vis Vis (2)

Del dette:

Relaterte lenker

Kontaktinfo

Jenny Følling
fylkesordførar
jenny.folling@sfj.no
479 05 990

Åshild Kjelsnes
fylkesvaraordførar
ashild.kjelsnes@sfj.no
918 88 568