Politiske møte og saker

Klikk på dato for å sjå saker og dokument.

Om du ikkje finn det du leitar etter, kontakt arkivet:
tlf: 57 63 81 90
e-post: post@sfj.no

Møteplan for 2019 i pdf-format

Vi legg om arkivsystemet i samband med regionreforma. Klikk her for:

Vel tidsrom: Før 2014 | 2014 | 2015 før 14. september | 2015 etter 14. september | 2016 | 2017

Fylkesutvalet

08.04.2019 kl. 10:00 - 00:00
Leikanger - Fylkeshuset, møterom Sygna

Møtedokument
Innkalling til møte i fylkesutvalet 8. april 2019
Saksliste - Møte i fylkesutvalet 8. april 2019
Møteprotokoll - Møte i fylkesutvalet 8. april 2019
Godkjenning møteprotokoll - Møte i fylkesutvalet 8. april 2019
Alle sakspapir og vedlegg i PDF format

Saker til behandling
Saksnr. Sakstittel Vedlegg Protokoll Behandling
18/2019 Handlingsplan for førebyggande arbeid mot radikalisering og valdeleg ekstremisme Vis (2) Vis
19/2019 Omorganisering av Opplæringskontoret for offentleg sektor i Sogn og Fjordane (OKOS) Vis (3) Vis
20/2019 Klima- og miljøpris Vis (2) Vis
21/2019 Høyanger - Kommuneplanen sin samfunnsdel Vis (2) Vis
22/2019 Årsrapport 2018 og Årsplan 2019. Regional plan for verdiskaping Vis (2) Vis
23/2019 Etablering av Campus Førde verftet AS Vis (2) Vis
24/2019 Stortingsmelding 8 (2018-2019) Kulturens kraft. Kulturpolitikk for framtida. Innspel til Familie- og kulturkomitèen i Stortinge Vis (3) Vis Vis (1)
25/2019 Ny stortingsmelding om kulturminnepolitikken Vis
26/2019 Musea i Sogn og Fjordane - fellesmagasin og museumsbygg Vis (13) Vis Vis (1)
27/2019 Kjøp av rutetenester med båt frå 1. mai 2022 Vis Vis (1)
28/2019 Vurdering av akkumulert mindreforbruk knytt til resultatoverføringsordningane Vis
29/2019 Oppfølging av FT-sak 25/16 Tannhelsetenesta - ein framtidsretta klinikk- og tenestestruktur Vis (1) Vis
30/2019 Utbygging Sogndal vgs avd. Kaupanger med utleigedel Vis (2) Vis Vis (1)
31/2019 Nytt opplærings- og kompetansesenter Førde Vis (3) Vis Vis (1)
32/2019 Særskild godtgjersle Vis
33/2019 Skriv og meldingar fylkesutvalet 8. april 2019 Vis (26) Vis

Del dette:

Relaterte lenker

Kontaktinfo

Jenny Følling
fylkesordførar
jenny.folling@sfj.no
479 05 990

Åshild Kjelsnes
fylkesvaraordførar
ashild.kjelsnes@sfj.no
918 88 568