Politiske møte og saker

Klikk på dato for å sjå saker og dokument.

Om du ikkje finn det du leitar etter, kontakt arkivet:
tlf: 57 63 81 90
e-post: post@sfj.no

Møteplan for 2019 i pdf-format

Vi legg om arkivsystemet i samband med regionreforma. Klikk her for:

Vel tidsrom: Før 2014 | 2014 | 2015 før 14. september | 2015 etter 14. september | 2016 | 2017

Kontrollutvalet

02.09.2019 kl. 10:00 - 00:00
Fylkeshuset, Hermansverk

Møtedokument
Saksliste - Møte i Kontrollutvalet den 02.09.2019
Møteprotokoll - Møte i Kontrollutvalet den 02.09.2019
Godkjenning av møteprotokoll
Alle sakspapir og vedlegg i PDF format

Saker til behandling
Saksnr. Sakstittel Vedlegg Protokoll Behandling
39/2019 Skriv, meldingar og orienteringar kontrollutvalet 2. september 2019 Vis (4) Vis
40/2019 Kontroll av reiserekningar på politisk nivå Vis (1) Vis
41/2019 Budsjett for kontrollarbeidet i Vestland fylkeskommune for 2020 Vis (3) Vis
42/2019 Reglement for kontrollutvalet Vis (1) Vis
43/2019 Forvaltningsrevisjon - Musea i Sogn og Fjordane - oppfølging av vedtak i FT-sak 3/18 Vis (1) Vis
44/2019 Forvaltningsrevisjon - Utdannings- og yrkesrådgiving i vidaregåande skule - oppfølging av vedtak i FT-sak 45/18 Vis (3) Vis
45/2019 Oppfølging av arbeidet i kontrollutvalet 2. september 2019 Vis (1) Vis
46/2019 Val av revisor for Vestland fylkeskommune - Tilråding frå kontrollutvalet Vis

Del dette:

Relaterte lenker

Kontaktinfo

Jenny Følling
fylkesordførar
jenny.folling@sfj.no
479 05 990

Åshild Kjelsnes
fylkesvaraordførar
ashild.kjelsnes@sfj.no
918 88 568