Heim/Dale vidaregåande skule/Opplæringstilbod/Påbygging til generell studiekompetanse
Fire elevar ser utover Dalsfjorden frå toppen av Blegja.

Foto: Dale vgs

Påbygging til generell studiekompetanse

Timeoversikt fellesfag

Norsk 10 veketimar
Historie  5 veketimar
Matematikk       5 veketimar
Naturfag           3 veketimar
Kroppsøving 2 veketimar

Moglege programfag.

På påbygg treng du eitt programgramfag (5 timar veka). På Dale vgs kan du velje internasjonal engelsk, politikk og menneskerettar/sosialkunnskap/sosiologi - desse tre faga alternerer frå år til år.

Kontakt

Stian Neset
Karriererådgjevar
stian.neset@vlfk.no
57 63 70 22

Relaterte lenker