Planstaben

Namn Ansvarsområde Kontakt


Aune Johansen, Mari

Mari Johansen Aune


Rådgjevar areal- og samfunnsplanlegging

 • Hovudarbeidsområde er rådgjeving ovanfor kommunane i planverksemd etter plan- og bygningslova


Mobil: 932 86 541
E-postMari.Johansen.Aune@sfj.no

Bugge, Marianne

Marianne Bugge

Rådgjevar areal- og samfunnsplanlegging

 • Hovudarbeidsområde er rådgjeving ovanfor kommunane i planverksemd etter plan- og bygningslova

Telefon: 57 63 81 97
Mobil: 915 32 784
E-postmarianne.bugge@sfj.no


Feidje, Ragnhild Berge


Førstekonsulent areal og samfunnsplanlegging

 • Hovudarbeidsområde er rådgjeving ovanfor kommunane i planverksemd etter plan- og bygningslova», «Folkehelseoversikt» og «Program for folkehelsearbeid»

Telefon: 57 63 82 15
E-post: Ragnhild.berge.feidje@sfj.no

   

Hasund, Torbjørn

torhas.jpg

Rådgjevar plan og bygningslova

 • Hovudarbeidsområde er rådgjeving ovanfor kommunane i planverksemd etter plan- og bygningslova

Mobil: 930 04 685
E-posttorbjorn.hasund@sfj.no


Kråkenes, Alette Hus

 


Trainee - areal og samfunnsplanlegging

Hovudarbeidsområde er rådgjeving ovanfor kommunane i planverksemd etter plan- og bygningslova» og «Regional planstrategi»


Telefon: 57 63 82 01
E-post: Alette.hus.krakenes@sfj.no

 

   

Mølmesdal, Ida-Beate

ida_beate.jpg

Rådgjevar klima og miljø

 • Klima- og miljøkoordinator
 • Leiar for tverfagleg klimagruppe
 • Leiar for internasjonal gruppe

Mobil: 476 04 557
E-postIda-Beate.Molmesdal@sfj.no


Pind, Mie Dahl

miepin.jpg


Rådgjevar Statistikk og analyse

 • Statistikk og analyse
 • Fylkesspegelen
 • Folkehelseoversikt
 • Regional planstrategi


Tlf: 57 63 80 26
Mobil: 451 18 231
E-post: Mie.Dahl.Pind@sfj.no


Stalheim, Synnøve

synsta.jpg


Plansjef


Tlf: 57 63 81 13
Mob: 478 97 260
E-postSynnove.Stalheim@sfj.no

     

Steinsland, Mona Elisabeth

monste.jpg

Sivilarkitekt tettstadforming

 • Rådgjeving i fysisk planlegging
 • Tettstadutvikling
 • Byggeskikk


Tlf: 57 63 81 18
E-postmona.steinsland@sfj.no


Vattekar, Stig
Stig.jpg


Rådgjevar

 • Økonomi, Oppfølging


Mobil: 971 89 995
E-poststig.vattekar@sfj.no

 

Røthe, Torgeir OpelandTorgeir Opeland Røthe

Rådgjevar kart og analyse

 • ​Fylkesatlas
 • Kart
 • Statistikk og analyse

 

Mobil: 951 51 310

 

     

Del dette:

Relaterte lenker