Postliste

Om du ikkje finn det du leitar etter eller ikkje får opna dokumenta, ta kontakt på post@sfj.no.

Postlista er ei liste over alle innkomne, utsende og interne saksdokument for Sogn og Fjordane fylkeskommune.

Dette vert publisert

Vi publiserer hovuddokument til alle saksdokument med to unntak. Vi publiserer ikkje dokument

  • som vi har unnteke frå innsyn i medhald av offentleglova
  • som inneheld informasjon vi ikkje har høve til å publisere etter forskrift til offentleglova § 7

Vedlegg vert ikkje publiserte.

Her kan du lese meir om retten til informasjon og innsyn.

Elev- og personalmapper

Elev- og personalmapper er ikkje del av den offentlege postlista. Det er for å unngå at opplysningar om enkeltpersoner vert samanlikna på ein måte som kan føre til brot på teieplikta. For innsyn i den offentlege versjonen av desse journalane, ta kontakt på post@sfj.no.

Søk kun for angitt dato
Dokumenttype:

Offentlig journal
Dato: 17.07.2019 - Mottakar: Bremanger folkebibliotek, Selje folkeboksamling, Vågsøy folkebibliotek, Eid bibliotek
Dato: 17.07.2019 - Avsendar: Kompetanse Norge
Dato: 17.07.2019 - Avsendar: Riksantikvaren
I - 19/4427-19 Adresseendring
Dato: 17.07.2019 - Avsendar: *********************
Dato: 17.07.2019 - Avsendar: *********************
Dato: 17.07.2019 - Avsendar: Lærdal Kommune
Dato: 17.07.2019 - Avsendar: Fylkesmannen I Vestland
Dato: 17.07.2019 - Avsendar: Fylkesmannen I Vestland
Dato: 17.07.2019 - Avsendar: *********************
Dato: 17.07.2019 - Mottakar: Ole Jonny Sunde
Dato: 17.07.2019 - Mottakar: Forsvarsbygg
Dato: 17.07.2019 - Avsendar: Forliksrådet i Høyanger
I - 19/4548-27 Letter of Support
Dato: 17.07.2019 - Avsendar: Museum of Fine Arts Washington County
Dato: 17.07.2019 - Avsendar: Sivilarkitekt Kjartan Myklebust
Dato: 17.07.2019 - Mottakar: Nynorsksenteret
Dato: 17.07.2019 - Avsendar: *********************
Dato: 17.07.2019 - Avsendar: Fiskeridirektoratet
Dato: 17.07.2019 - Avsendar: Statens vegvesen Region Vest
Dato: 17.07.2019 - Avsendar: *********************
Dato: 17.07.2019 - Avsendar: Sogndal Kommune
Dato: 17.07.2019 - Avsendar: Luster kommune
Dato: 17.07.2019 - Avsendar: Kystverket
U - 18/9070-3 Tinging musikkarkivet
Dato: 17.07.2019 - Mottakar: Marita Elise Holme
Dato: 17.07.2019 - Avsendar: Berit K. Lundekvam
Dato: 17.07.2019 - Avsendar: Olav Egge
Dato: 17.07.2019 - Mottakar: Ivest Consult AS
Dato: 17.07.2019 - Mottakar: Folkebiblioteka i Sogn og Fjordane
Dato: 17.07.2019 - Mottakar: Bremanger bibliotek
Dato: 17.07.2019 - Mottakar: Vågsøy folkebibliotek
Dato: 17.07.2019 - Mottakar: Stryn bibliotek
Dato: 17.07.2019 - Mottakar: Selje folkeboksamling
I - 19/5349-2 Tilbod plasmabord
Dato: 17.07.2019 - Avsendar: *********************
Dato: 17.07.2019 - Avsendar: Nærøyfjorden Verdsarvpark