7yutjcnfk 6
 7yutjcnfk 6

Illustrasjon.

Seks kunstnarar har fått kunstnarstipend

Seks kunstnarar frå fylket har fått stipend frå Sogn og Fjordane fylkeskommune i 2019. Stipenda er fordelte på tre arbeidsstipend og tre stipend til unge kunstnarar i etableringsfasen.

Dei tre som får arbeidsstipend er

 • Jostein Avdem Fretland, musikkprosjekt – 30 000 kr
 • Sigrid Bjørkedal, kunstprosjekt – 50 000 kr
 • Karina Siegmund, kunstprosjekt – 35 000 kr

Og dei tre som får stipendet til unge kunstnarar i etableringsfasen er

 • Jon Werede Hope, danseprosjekt – 50 000 kr
 • Øystein Frøyland, filmprosjekt – 30 000 kr
 • Elise Årdal, kunstprosjekt – 25 000 kr

To fagjuryar har kome med innstilling til kven som skal få stipend. I 2019 var fagjuryane sette saman slik:

Fagjury for visuell kunst

 • Erlend Haugen Herstad, hovudval for næring og kultur
 • Karen Helga Maurstig, Biletkunstnarane i Sogn og Fjordane
 • Vilde Jensen Hjetland, Norske kunsthåndverkere Vest-Norge

Tverrfagleg fagjury

 • Elise Hessevik, BRAK
 • Liv Basberg, Bergen Dansesenter
 • Stine Tveten, Vestnorsk filmsenter

Del dette: