Bilete frå Nor-Fishing 2016, stort banner med teksten Sogn og Fjordane – Fiskerifylket
Bilete frå Nor-Fishing 2016, stort banner med teksten Sogn og Fjordane – Fiskerifylket

Foto: Anita Øygard

Siste sjanse: Delta som utstillar på Nor-Fishing

Sogn og Fjordane fylkeskommune har plass til fleire utstillarar frå fylket under årets fiskerimesse, som vert arrangert i Trondheim 21.–24. august.

– Vi har areal innandørs i den mest populære hallen under messa, noko som gjev tilbydarar av varer og tenester til fiskerinæringa ein unik moglegheit til å marknadsføre seg. Så langt har interessa frå næringa vore skuffande låg, seier Lena Søderholm, marin fagkoordinator i fylkeskommunen.

Bedrifter kan i år kjøpe areal til kostpris (kr. 1800/m2 eks. mva.) og så sjølve styre korleis dei vil nytte arealet. Fylkeskommunen bidreg med fellesareal med stolar og bord.

– Dersom bedrifta di er relativt nystarta (0-5 år) eller har få tilsette (1-7), får du eit særleg økonomisk gunstig tilbod frå fylkeskommunen. Men alle andre bedrifter er også velkomne til å delta, seier Søderholm.

Her finn du meir informasjon om tilbod og prisar: Tilbod om areal Nor-Fishing 2018.pdf

Meir informasjon:
Lena Søderholm
marin fagkoordinator
lena.soderholm@sfj.no
970 35 449

Del dette:

Relaterte lenker

Fylkesdirektør

Jan Heggheim

Jan Heggheim

fylkesdirektør for næring og kultur

jan.heggheim@sfj.no
905 66 623

 

Endre Høgalmen

assisterande fylkesdirektør for næring og kultur
Endre.Hogalmen@sfj.no
952 07 789

Tilsette

Ansvarleg eining

Sogn og Fjordane fylkeskommune
post@sfj.no
57 63 80 00