Oppdrettsanlegg på fjorden
Oppdrettsanlegg på fjorden

Søk midlar frå marint verdiskapingsfond

Kommunar, næringsaktørar, lag- og næringsorganisasjonar og andre instansar kan i samarbeid med næringsaktørar søke marint verdiskapingsfond om støtte til utviklingsprosjekt.

Fondet skal primært nyttast til delfinansiering av utviklingsprosjekt som legg til rette for ei meir berekraftig utvikling av akvakulturnæring i Sogn og Fjordane. Det kan også støtte tiltak som kan auke marin verdiskaping.

Utviklingsprosjektet må ha forankring i relevante problemstillingar for oppdrettsbransjen i fylket.

Søknadsfristen er 22. september 2017.

Meir informasjon om verdiskapingsfondet og korleis du søkjer om midlar finn du her.

Del dette:

Relaterte lenker

Fylkesdirektør

Jan Heggheim

Jan Heggheim

fylkesdirektør for næring og kultur

jan.heggheim@sfj.no
905 66 623

 

Endre Høgalmen

assisterande fylkesdirektør for næring og kultur
Endre.Hogalmen@sfj.no
952 07 789

Tilsette

Ansvarleg eining

Sogn og Fjordane fylkeskommune
post@sfj.no
57 63 80 00