Gang med skilt til fellesareal, medium og kommunikasjon, elektro og service og samferdsel.
Gang med skilt til fellesareal, medium og kommunikasjon, elektro og service og samferdsel.

Søke skuleplass

Vigo.no opnar for søking til skuleåret 2020-2021 i januar.

Søkjarhandboka for skuleåret 2019-2020 inneheld mykje nyttig informasjon.

Vedlegg til søknad

Dersom det er informasjon om deg som den vidaregåande skulen bør vere kjend med, men som du ikkje får med i vigo-søknaden, så sender du dette direkte til fylkeskommunen i skjemaet under.

GMU

Grunnskule for minoritetsspråkleg ungdom (GMU) er eit tilbod for deg som er mellom 16 og 24 år, og som har behov for meir grunnskuleopplæring før ordinær vidaregåande opplæring. Du kan lese meir om tilbodet her. Du treng ikkje å søkje på vigo.no dersom du vil søkje GMU.

For asylsøkjarar

Det digitale skjemaet over krev personnummer. Asylsøkjarar - som ikkje har personnummer - må difor nytte skjemaet under:

Ettersending av dokumentasjon

Dersom du har dokumentasjon til søknaden som du ikkje fekk sendt inn innan søknadsfristen, så kan du bruke skjemaet under her for å sende inn dette. Skjemaet kan nyttast av alle.

Inntakstelefon

Inntakstelefon har nummer 57 63 81 00 og er open frå 12.00 til 14.00.

Del dette:

Kontakt

Inntakstelefon
57 63 81 00
Telefonen er open frå kl. 12.00 til kl 14.00

Svein Jarle Svedal
rådgjevar
svein.jarle.svedal@sfj.no
480 05 400

Susan Husabø
rådgjevar
susan.husabo@sfj.no
909 87 444

Eksterne lenker

Fylkesdirektør

Bekka Skaasheim, fylkesdirektør for opplæring, passbilete

Bekka Skaasheim

Ansvarleg eining

Sogn og Fjordane fylkeskommune
post@sfj.no
57 63 80 00