66yzshgm 85
 66yzshgm 85

Foto: Inge Håvard Aarskog/Aurland kommune

Stor satsing på vandring

Fylkesdirektøren for næring og kultur har gjort vedtak for tildeling av infrastrukturmidlar i reiseliv fo 2018. Til saman er det delt ut over 1,1 millionar kroner delt på sju prosjekt - fleire av prosjekta handlar om å legge til rette for vandring.

Mange søknadar

Det var fleire søknadar om infrastrukturmidlane i reiseliv, men berre sju prosjekt fekk tilskot denne gongen. Av desse prosjekta handla fleire om vandring, eit område som er prioritert i fylkeskommunen. Blant anna fekk Turløyper Stryn, Stiftelsen Måløyraid Løypa og Briksdalsbre Fjellstove AS midlar til prosjekt innan vandring.

​Spreiing av trafikk i Briksdalen

Briksdalsbre Fjellstove AS skal opprette ny og oppgradere den eksisterande stien på sørsida av Briksdalen. Prosjektet skal gjere det tryggare for besøkande å gå opp til Briksdalsbreen, samt vere med på å utvide sesongen. Ved å tilrettelegge sti på sørsida av Briksdalen er målet å spreie trafikken og hindre slitasje på naturen.

Fylkesdirektør for næring og kultur gir 250 000 kr, øyremerka til oppretting av ny bru i samband med ny sti og oppgradering av eksisterande sti på sørsida av Briksdalen.

Turløyper Stryn

Turløyper Stryn skal med prosjektet "Produktforbetringar turløyper Stryn - fase 2" legge løypetrase til rette for fleire brukargrupper gjennom fleire sesongar. Turområdet skal utformast slik at flest mogleg skal ha glede av det. Prosjektet er utbygging av traseen "Bjørneløypa", som er ein del av løypenettet Turløyper Stryn. Traseen er på 1,7 km og er ein del av eit løypenett på ca. 40 km.

Fylkesdirektør for næring og kultur gir 110 000 kr til prosjektet til Turløyper Stryn.

Måløyraid Løypa 

Måløyraid Løypa er under konstruksjon og vil vere ei historisk vandring gjennom Måløy i dei områda der kampane under andre verdskrig føregjekk. Langs løypa skal det plasserast 15 informasjonsskilt på strategiske punkt i samsvar med hendingsgangen av angrepet. Skilta skal ha bilde og informasjon som viser hendinga og området under Måløyraidet, samt bilde av same området slik det ser ut i dag.

Fylkesdirektør for næring og kultur deler ut 197 500 kr til prosjektet.

 

Del dette:

Relaterte lenker

Fylkesdirektør

Jan Heggheim

Jan Heggheim

fylkesdirektør for næring og kultur

jan.heggheim@sfj.no
905 66 623

 

Endre Høgalmen

assisterande fylkesdirektør for næring og kultur
Endre.Hogalmen@sfj.no
952 07 789

Tilsette

Ansvarleg eining

Sogn og Fjordane fylkeskommune
post@sfj.no
57 63 80 00