Foto av eit fiskeoppdrettsanlegg, sett litt frå avstand.
Foto av eit fiskeoppdrettsanlegg, sett litt frå avstand.

Foto: Birthe Johanne Finstad/Sogn og Fjordane fylkeskommune

Velkomen til miljøseminar for akvakultur 2019!

Sogn og Fjordane fylkeskommune inviterer kvart år i februar til miljøseminar for akvakulturnæringa i Florø. Årets seminar blir arrangert på Quality Hotel 6.–7. februar.

Seminaret blir arrangert i samarbeid med Fylkesmannen i Vestland, Fiskeridirektoratet og Sjømat Norge.

Her kan du sjå praktisk informasjon og melde deg på. Påmeldingsfrist er 21. januar.

Program

Dag 1

1130 – 1230       Berekraftig lunsj 

1230 – 1235      Velkommen

1235 – 1245      Opning ved fylkesordførar Jenny Følling

1245 – 1310      Korleis ser regjeringa for seg at oppdrettsnæringa kan bidra til å oppfylle berekraftsmåla til FN, Yngve Torgersen, Nærings- og fiskeridepartementet

1310 – 1330      Utviklingstillatelser, innovasjon med miljømessig berekraft? Anne Osland, Fiskeridirektoratet

1330 – 1350      Sjømat Norge sitt arbeid for FN`s berekraftsmål, Trude Nordli

1410 – 1430    Pause/ spørsmål

1430 – 1450      Kopar, status og tiltak, Fylkesmannen/ Miljødirektoratet

1500 – 1520      Korleis løyse utfordringane med koparutslepp, Ulrik Ulriksen, Steen Hansen

15.20- 15.40     Erfaring med kopar reduserande tiltak, Bremes Seashore / MHN / Firda Seafood

1540 – 1600    Pause/ spørsmål (med litt ekstra mat)

1600 – 1645      Berekraft, næringa sitt fotavtrykk og jussifiseringa av næringa, Arne Hjeltnes

1800 – 2000      Konsert med Gammen og ølsmaking på Kystmuseet

2030                Felles middag

Dag 2

0900 – 0905      Velkommen dag 2.

0905 – 0930      Havets Tesla, elektriske båter til oppdrettsnæringa, Leif A. Stavøstrand, Evoy

0930 – 1000      Elektrifisering av oppdrettslokalitetar, Elin T. Sveen og Nils T. Karstensen

1000 – 1030    Pause/ spørsmål 

1030 – 1050      Havforskningsinstituttet, risikovurdering 2019

1050 – 1110      Ny portal om berekraft i oppdrettsnæringa, Kine Marie Karlsen, Barentswatch

1110 – 1130    Pause/ spørsmål 

1130 – 1150      Tankar frå neste generasjons oppdrettere om berekraftig akvakultur i framtida?, Marte Vassbotten, Youngfish

                        Tid til spørsmål og oppsummering

12.30               Lunsj og vel heim

Del dette:

Kontakt

Frode Hovland
seniorrådgjevar
frode.hovland@sfj.no
959 92 695

Fylkesdirektør

Jan Heggheim

Jan Heggheim

fylkesdirektør for næring og kultur

jan.heggheim@sfj.no
905 66 623

 

Endre Høgalmen

assisterande fylkesdirektør for næring og kultur
Endre.Hogalmen@sfj.no
952 07 789

Tilsette

Ansvarleg eining

Sogn og Fjordane fylkeskommune
post@sfj.no
57 63 80 00