Heim/Flora vidaregåande skule/Opplæringstilbod/Helse- og oppvekstfag/Vg2 Barne- og ungdomsarbeiderfag

Vg2 Barne- og ungdomsarbeidarfag

Ein barne- og ungdomsarbeider jobbar med pedagogiske tilbod for barn og ungdom.

Som barne- og ungdomsarbeider planlegg, tilrettelegg og gjennomfører du ulike pedagogiske tilbod for barn og ungdom for å stimulere til vekst og utvikling.

Utdanning til fagarbeider er eit yrkesfagleg løp i vidaregående opplæring. Vg2 linja i Florø freistar å gjere deg klar til ein jobb i skule eller barnehage. Du lærer teori om kommunikasjon, samspel og om korleis ein skal te seg i yrket. Elevane får også ta del i mykje praktiske oppgåver i tillegg til å få testa dei ut i arbeidspraksis gjennom skuleåret.

Hvis du tek faga du manglar for å få generell studiekompetanse, er det mange moglegheiter på høgskolenivå, dersom du vil jobbe med barn og ungdom. Eksempel er førskolelærar, vernepleiar, lærar, fritidsleiar og barnevernspedagog. Ulike fagskuletilbod gjev også moglegheit for å få meir kunnskap om barne- og ungdomsarbeid.

Kontakt

Ingunn Selås
Avdeingsleiar for helse- og oppvekstfag og idrettsfag
ingunn.selas@vlfk.no
41 53 06 79

Relaterte lenker