Heim/Høyanger vidaregåande skule/Opplæringstilbod/Helse og oppvekst/Vg2 Helsearbeidarfag
Bilete syner elev som lærer om kroppens oppbygnad

Foto: Focus UB

Vg2 Helsearbeidarfag

Opplæringa kvalifiserer for arbeid med menneske i alle aldrar innan helse- og omsorgstenestene.

Som helsefagarbeider jobber du med menneske i alle aldrar og ulike livssituasjonar. I dette faget lærer du å gje omsorg, grunnleggande sjukepleie, miljøarbeid for pasientar og brukarar av helse- og sosialtenesta. 

Ved fullført vg2 er ein kvalifisert for å søkje vidare opplæring i bedrift i helsearbeidarfaget, opplæring i portørfaget eller  vg3 påbygging til generell studiekompetanse.

Høyanger vgs har 15 plassar. Vg2 helsearbeidar err ein kombinert klasse. Dvs at skulen tek inn vaksne i tillegg til elevar med ungdomsrett.  Vi har gode erfaringar med kombinasjonsklassar på helse.

Fag- og timefordeling

Fellesfag (252 timar)

  • Kroppsøving
  • Norsk
  • Samfunnsfag

Felles programfag (477 timar)

  • Helsearbeidarfag

Yrkesfagleg fordjuping (253 timar)

I tillegg er ein ute i praksis i YFF

 

Kontakt

Avdelingsleiar yrkesfag
Ståle Walsvik
stale.walsvik@vlfk.no
57 63 77 88 / 993 98 989

Kontaktperson (vaksenopplæring)
Rektor
Torill Thorbjørnsen
torill.thorbjornsen@vlfk.no
57 63 77 87 / 415 30 762

Relaterte lenker