Heim/Flora vidaregåande skule/Opplæringstilbod/Helse- og oppvekstfag/Vg2 Helsearbeiderfag
elevar vert kursa i løfteteknikk på helse- og oppvekst

elevar vert kursa i løfteteknikk på helse- og oppvekst

Vg2 Helsefagarbeidar

Som helsefagarbeidar gjev du praktisk hjelp til menneske i alle aldrar for eksempel med personleg hygiene, innkjøp og bruk av tekniske hjelpemiddel.

Som helsefagarbeidar jobbar du med menneske i alle aldrar og i ulike livssituasjonar. Det kan vere barn, vaksne og eldre menneske med ulike funksjonshemmingar, sjukdommar, eller med behov for rehabilitering.

Utdanning til fagarbeidar er eit yrkesfagleg løp i vidaregående opplæring. Ved å gå vg2 helsearbeidarfag ved Flora vgs. og deretter to år i lære vil du få autorisasjon frå Statens autorisasjonskontor for helsepersonell. Dette er ei utdanning det er behov for både i dag og i framtida.  

Som helsefagarbeidar kan du også ta videreutdanning innanfor mange ulike retningar på fagskule. Andre tek pågbygging til generell studiekompetanse og til dømes sjukepleiarutdanning på høgskule. Vg2 på skule tek føre seg ein god del teori, men elevane er i løpet av året i praksis i fleire ulike institusjonar.

Skulen har dei siste åra hatt 4-6 elevar på arbeidsutveksling til England.

Kontakt

Ingunn Selås
Avdeingsleiar for helse- og oppvekstfag og idrettsfag
ingunn.selas@vlfk.no
41 53 06 79