Foto av mange folk samla utanfor dagsturhytta i Trivselsskogen på Sandane på opningsdagen 8.desember 2017

Er Noregs beste turrute i Sogn og Fjordane? Avstemminga er i gang!

Fem turskiltløyper i Sogn og Fjordane er nominerte til Noregs beste turløype. Alle kan no vere med og røyste fram vinnaren.

12 fylkesvåpen som er forslag til fylkesvåpen for nye Vestland fylkeskommune, ymse motiv frå natur, symbolverda eller historiske motiv.

Sjå dei 667 forslaga til Vestland sitt fylkesvåpen

Engasjementet var stort rundt fylkesvåpenet til den nye fylkeskommunen Vestland, som blir ein realitet i 2020. 667 kreative forslag er sendt inn, og snart kan du røyste på din favoritt.

Foto av fire personar som står og lenar seg mot eit rekkverk på eit oppdrettsanlegg. Dei har redningsvestar, det er blå himmel og sol.

82 fleire søkjarar får skuleplass

Andre inntak til vidaregåande opplæring i skule var klart 27. juli, og 82 fleire søkjarar fekk melding om skuleplass for 2018-19. Totalt 3580 søkjarar har no fått tilbod.

Folkejuryen sine ti favorittar til nytt fylkesvåpen.

Sjå folkejuryen sine favorittar til nytt fylkesvåpen!

Laurdag 18. august møttest dei ti medlemane i folkejuryen i Bergen for å velje ut ti finalistar til den komande nettrøystinga om det nye fylkesvåpenet. Les meir om møtet og sjå alle forslaga her.

18. august 2018 |  Les meir ›
Bilete av kulturminne i Sogn og Fjordane

«Freda av Riksantikvaren» – kveldsmøte på Tysse 20. august

Riksantikvaren, i samarbeid Sogn og Fjordane fylkeskommune og Fortidsminneforeningen, inviterer til ope kveldsmøte med føredrag og debatt om fredning og forvaltning av freda bygningar.

17. august 2018 |  Les meir ›
Fylkesvaraordførar Åshild Kjelsnes, leiar i hovudutval for samferdsle Norvald Distad og fylkesdirektøren for samferdsle Dina Lefdal møtte samferdsleminister Ketil Solvik-Olsen. Dei står på rekkje i ein gang og smiler.

Tok opp flytilbodet med samferdsleministeren

Rutetilbod, makspris og el-fly var noko av det som stod på dagsorden då fylkesvaraordførar, fylkesdirektør og hovudutvalsleiar møtte samferdsleminister Ketil Solvik-Olsen torsdag.

17. august 2018 |  Les meir ›