Foto frå bygginga av dagsturhyttene. Vi ser ei trekantforma hytte som nærmar seg ferdig, og ved sidan av står to menn i oransje arbeidskle. Det står eit stillas ved hytta og ligg litt materialar på bakken.

Dagsturhyttene tek form

26 like dagsturhytter skal på plass i Sogn og Fjordane i løpet av dette året og neste. Åtte vert monterte i haust, og 8. desember opnar den første – i Trivselsskogen på Sandane.

Foto av studentar ved NTNU som er samla rundt små bord i eit stort rom for å høyre besøket frå driftig,no fortelje om entreprenørskapsmoglegheiter i Sogn og Fjordane. På ei lita scene er det ein stor sofa, der det sit to personar. Det står to menn ved sidan av sofaen og snakkar.

Promoterte Sogn og Fjordane på NTNU

To NTNU-studentar var seks veker i Sogn og Fjordane i sommar, då dei fekk Verdas Beste Sommarjobb. Sist veke var Ingvild Andersen i driftig.no i Trondheim for å lokke fleire studentar til fylket.

Fotocollage som syner seks foto med tema kultur. Vi ser barn på biblioteket, artistar på både scene og i gymsal, to skulpturar og ungdomar som lagar ting i tre.

Høyring – Planprogram for Regional plan for kultur

Planprogram for regional plan for kultur er lagt ut på høyring. Fristen for å kome med innspel og merknader er 1. desember 2017.

Foto av Rune Nedregaard i Statoil. Han held innlegg på petroleumskonferansen Vekst i Vest i Florø i november 2017. Bak han ser vi ein presentasjon der det står Snorre Expansion Projekt.

140 deltok på årets Vekst i Vest

Petroleumskonferansen Vekst i Vest samla 16. november 2017 om lag 140 deltakarar på Flora samfunnshus.

17. november 2017 |  Les meir ›
Foto frå utsikten på Gaularfjellet, nasjonal turistveg. Biletet er teke ovanfrå, og vi ser vire bilar som er i ferd med å køyre nedover. Det er nokre personar i trappene i monumentet.

Regional transportplan til godkjenning

Fylkesrådmann Tore Eriksen har no lagt fram Regional transportplan for Sogn og Fjordane 2018– 2027. Transportplanen skal godkjennast av fylkestinget i desember 2017.

17. november 2017 |  Les meir ›
Foto frå den store plassen framfor Stryn vidaregåande skule. Det sit elevar ved borda på plassen, og biletet er teke frå lufta

Fagdag om grunnskule for minoritetsspråkleg ungdom

Fylkeskommunen inviterer tilsette i kommunane og ved dei vidaregåande skule til fagdag og evaluering av opplæringstilbodet grunnskule for minoritetsspråkleg ungdom (GMU) 7. desember.

16. november 2017 |  Les meir ›