Nyhende

btr 3dek 57h

Høyring – Regional strategisk plan for kysten 2018-2029

19. mars 2018

No kan du sei meininga di om korleis vi kan skape ein attraktiv med folkevekst, vekst og berekraft i næringslivet og mange gjestande.

Les meir ›

Høyring - Regional plan for klimaomstilling

19. mars 2018

No kan du seie meininga di om korleis du vil at fylket vårt skal:

  • ta sin del for å nå dei nasjonale måla om utsleppsreduksjon.
  • er best mogleg budd på klimaendringane.
  • ikkje byggjer ny sårbarheit inn i samfunnet.
  • reduserer sårbarheit i eksisterande bygg og infrastruktur. 
Les meir ›

2,6 millionar til tettstadutvikling og stadforming i 2018

06. februar 2018

Fylkeskommunen ønskjer å samarbeide tett med kommunane om korleis dei kan utvikle og forme tettstadane sine. I år kan vi fordele 2,6 millionar kroner til arbeidet.

Les meir ›