5vtfukgluh

Best i landet på gjennomføring

Sogn og Fjordane er best på gjennomføring i vidaregåande opplæring både på studiespesialiserande og yrkesfag. Fire av fem elevar har gjennomført opplæringa etter fem år.

To ungdomar står på taket av fylkeshuset i Bergen og held ein modell av fylkesvåpenet for Vestland med utsikt over byen i bakgrunnen.

Slik ser det ut: Fylkesvåpen for Vestland endeleg vedtatt

– Dette er eit flott fylkesvåpen som vil vere samlande for heile Vestland, seier leiar i fellesnemnda Anne Gine Hestetun om fylkesvåpenet som vart samrøystes vedteke i fylkestinget både i Hordaland og Sogn og Fjordane.

Passasjer som tek bilde ut ruta på bussen

Samlar kollektivturisme på Vestlandet på éi side

No kan turistar og besøkande i alle dei fire vestlandsfylka reise som vestlendingar flest. Denne veka vart ei felles nettside lansert, der turistar kan kjøpe ferdigpakka turar med offentleg transport.

qua 7hjassb

Gulatingslova tilgjengeleg på nett

Det einaste komplette pergamenthandskriftet av den eldre Gulatingslova har for første gong vorte digitalisert. Den digitale utgåva er publisert på heimesida til Fylkesarkivet i Sogn og Fjordane.

25. juni 2019 |  Les meir ›
Fem finkledde personar står ved ein plakett utanfor Urnes stavkyrkje.

Urnes stavkyrkje 40 år på verdsarvlista

I 2019 er det 40 år sidan Urnes stavkyrkje vart innskriven på UNESCO si verdsarvliste, som den første i Noreg. Jubileet vart høgtideleg markert denne helga.

24. juni 2019 |  Les meir ›
Reisande med buss, illustrasjon.

Endringar på fleire bussruter i fylket

Frå 24. juni vert det endringar på fleire fylkeskommunale bussruter. Frå same dato blir det også endringar på to kommersielle bussruter mot Bergen.

24. juni 2019 |  Les meir ›