Bilete frå framsyning. To kvinner sit og speler fiolin og cello, ein mann  står og speler på glas. Mellom dei heng ein jordklode.

Skulesekken pakka med plastkunst og klimakonsert

Den kulturelle skulesekken (DKS) er i år pakka med eit stort utval engasjerande og varierte opplevingar – mellom anna fleire produksjonar som set klima- og miljøproblema under debatt.

Foto av ein lærar og tre elevar eller lærlingar som står rundt eit bord og ser på noko elektronikk. Biletet er teke i ein slags verkstad, og læraren viser fram og forklarar.

63 fleire får skuleplass

Andre inntak til vidaregåande opplæring skuleåret 2019-20 er klart, og 3677 søkjarar har no fått tilbod om skuleplass.

Her kan du sjå lister over ledige skuleplassar!

Svarfrist  for søkjarar som har fått tilbod ved andre inntak er 2. august.

Passasjer som tek bilde ut ruta på bussen

Samlar kollektivturisme på Vestlandet på éi side

No kan turistar og besøkande i alle dei fire vestlandsfylka reise som vestlendingar flest. Denne veka vart ei felles nettside lansert, der turistar kan kjøpe ferdigpakka turar med offentleg transport.

Fotocollage med bilete av ein ny og ein gamal tunnel mellom Olden og Innvik i Stryn.

Trafikktryggingsprisen 2019

Veit du om nokon som har gjort ein ekstra innsats for at det skal vere trygt å ferdast i trafikken i Sogn og Fjordane? Då kan du nominere vedkomande til trafikktryggingsprisen 2019.

15. august 2019 |  Les meir ›
Ei gruppe tilsette i Sogn og FJordane og Hordaland fylkeskommunar sit rundt eit bord for å sjå på skisser av og bestemme fylkesordførarkjedet til Vestland fylkeskommune.

Nytt fylkesordførarkjede i Vestland

I slutten av august blir det klart korleis fylkesordførarkjedet til Vestland fylkeskommune skal sjå ut. Komiteen samla seg i møte 14. august om det aller meste.

16. august 2019 |  Les meir ›
x 5fb 6m 4dvy

Ledige stillingar i vegavdelinga i Vestland

Vil du vere med og knyte saman det nye storfylket i vest? No kan du søkje på to nye leiarstillingar i avdelinga for veg og infrastruktur i Vestland fylkeskommune. 

08. august 2019 |  Les meir ›