– Svakast i landet, men ikkje heilsvart

08. januar 2015

Sogn og Fjordane er blant dei svakaste i landet når det gjeld befolkningsvekst. Det konkluderte Knut S. Vareide i Telemarksforsking med etter gjennomgangen av regional analyse i dag. Men heldigvis er ikkje alt svart for trivselsfylket.

Les mer

Tiltaksforum 2014

18. desember 2014 Les mer

25 millionar tildelt vestnorsk forsking

15. desember 2014

Etter vurdering av eit rekordsterkt søknadsfelt, gir Regionalt forskingsfond Vestlandet 25 millionar til nye forskingsprosjekt i landsdelen. Sognefrukt SA i Leikanger, Aurland kommune, Vestnorsk fjordlandskap v/Nærøyfjorden Verdsarvpark og Seaweed AS på Værlandet er blant vinnarane som får millionstøtte.

Les mer

Fylkesprisen for idérike bygdesamfunn går til Skjolden Bygdelag

09. desember 2014

Skjolden Bygdelag jobbar allsidig, breitt, og kan syne til mange varierte aktivitetar. Dette er nokre av grunnane til at hovudutvalet for plan og næring bestemte seg for å gi Skjolden bygdelag prisen for idérike bygdesamfunn.

Les mer

I gang med utveksling av elektroniske helsemeldingar

28. november 2014

Alle kommunane i Sogn og Fjordane har innført elektronisk utveksling av helsemeldingar. Den elektroniske kommunikasjonen skjer mellom primærhelsetenesta i kommunane og Helse Førde.

Les mer

Støttar nedkjemping av lakselus og vidareutvikling av taredyrking

28. november 2014

Av dei åtte søknadene som kom inn til Marint Verdiskapingsfond, vedtok hovudutval for plan og næring å delfinansiere to prosjekt. Desse er Nordfjord Laks sitt forprosjekt «Avlusingsmetode ved bruk av nye miljøvenlege kjemikalium» og Hortimare AS sitt hovudprosjekt «Integrert akvakultur».

Les mer

Verdiskapingsplanen – frå plan til handling

18. november 2014

Handlingsplanen for 2015–2018 er no sendt til politisk handsaming. I handlingsplanen kan du lese meir om innsats innan nyskaping, kunnskap, olje og gass, sjømatnæringar og reiseliv.

Les mer

VRI-satsinga i fylket

07. november 2014 Les mer

10 millionar til forsking og innovasjon i fylket

07. november 2014

Satsinga «Samhandling for auka innovasjon og verdiskaping i Sogn og Fjordane» er no i gong. Målet er auka samarbeid mellom næringsliv og forskingsmiljø.

Les mer

Tiltaksforum 2014

28. oktober 2014

Sogn og Fjordane fylkeskommune inviterer til nettverkssamling for næringsmedarbeidarane tysdag 11. og onsdag 12. november 2014, på Alexandra Hotel i Loen.

Les mer

Tiltaksforum

28. oktober 2014 Les mer

Møtte ungdomsbedriftene i fylket

23. oktober 2014

Tysdag møtte fylkesdirektør for næring, Jan Heggheim, 32 ungdommar på Skei Hotel.

Les mer

Tok imot departementet

22. oktober 2014

Representantar frå Nærings- og fiskeridepartementet (NFD) var i dag i Florø, som deltakarar i prosjektet «NFD ut i landet».

Les mer

Tiltaksforum 2014

21. oktober 2014

Sogn og Fjordane fylkeskommune inviterer til nettverkssamling for næringsmedarbeidarane tysdag 11. og onsdag 12. november 2014, på Alexandra Hotel i Loen.

Les mer

Fylkeskommunen inviterer til PLP-kurs

16. oktober 2014

Fylkeskommunen inviterer til PLP-kurs på Skei 14. og 15. oktober. Gjennom dette kurset får deltakarane god kunnskap om prosjektleiarprosessen, som femnar om organisering og styring av prosjektarbeid.

Les mer

Karrieremesse i Bergen 14. oktober

13. oktober 2014

Tysdag 14. oktober stiller Sogn og Fjordane fylkeskommune på stand i Grieghallen for å vise studentane kva fylket har å by på.

Les mer

Rikard (19) blir toppleiar for ein dag

10. oktober 2014

Onsdag 15. oktober inntek Rikard Kirkeeide Bøe frå Stryn sjefsstolen i Norad. Saman med administrerande direktør, Villa Kulild, deltek han på «Leiar for ein dag».

Les mer

Skuffa over liten satsing på breiband

09. oktober 2014

Regjeringa gjer framlegg om 50 millionar kroner i tilskot til breibandutbygging i 2015. I 2014 vart det lyst ut 160 millionar.

Les mer

201 deltok på IT-forumkonferansen onsdag 1. og torsdag 2. oktober i Førde

03. oktober 2014

IT-forumkonferansen, som vert arrangert for 20 gong på Rica Sunnfjord Hotel i Førde, har hatt 201 personar som har delteke på heile eller deler av konferansen. Dei fekk oppleve 20 programpunkt leia av kaospilotane Nils og Ronny. Her kan du også sjå opptak frå konferansen.

Les mer

Kven får gründerprisen i år?

03. oktober 2014

No treng vi di hjelp til å finne vinnaren av gründerprisen for ungdom 2014. Du kan føreslå både deg sjølv og andre. Kriteria er at vinnaren må vere under 35 år og ha eiga verksemd.

Les mer

IT-forumkonferansen opna med song

03. oktober 2014

Leiar av IT-forum Jan Heggheim opna den 20. IT-forumkonferansen med song, og fortsette med å gratulere fylket med 40 friske millionar til utbygging av breiband.

Les mer

Fantastisk interesse for rekrutteringsleirane «Ungdom møter kystnæringa» 2014

02. oktober 2014

Opplæringskontoret for fiskeri- og havbruksfag arrangerer saman med fylkeskommunen marine ungdomsleirar for 10.klassingar i Sogn og Fjordane.

Les mer

Sogn og Fjordane får 40 millionar til breiband

01. oktober 2014

Løyser ut til saman 90 millionar til breiband i fylket.

Les mer

Kven får gründerprisen i år?

30. september 2014

No treng vi di hjelp til å finne vinnaren av gründerprisen for ungdom 2014. Du kan føreslå både deg sjølv og andre. Kriteria er at vinnaren må vere under 35 år og ha eiga verksemd.

Les mer

Arbeidsmarknad

29. september 2014 Les mer

Vekst i Vest

22. september 2014

I fjor samla konferansen 300 deltakarar. I år vil dei òg at konferansen blir eit viktig treffpunkt.

Les mer

Prosjektverkstad – regionalt forskingsfond Vestlandet

15. september 2014

Arne Monrad Johansen frå Regionalt forskingsfond Vestlandet ynskjer velkomen til ein prosjektverkstad som har som mål å få inn mange og gode søknader om midlar til FoU-prosjekt til søknadsfristen den 15. oktober.

Les mer

Selskap med petroleumstru på fylket og norsk sokkel

12. september 2014

I går rapporterte Olje- og energidepartementet om rekordmange søknader til TFO-runden. Dette vitnar om optimisme for norsk sokkel.

Les mer

IT-forumkonferansen feirar 20 år

12. september 2014

– Kanskje det viktigaste dugnadslaget i fylket, seier leiar Jan Heggheim.

Les mer

Marin næringsutvikling

05. september 2014 Les mer

Samlar næringskonferansane

04. september 2014

Konferansane til NHO, IT-forum, næringskonferansen til Høgskulen/Sparebanken Vest og Næringsbarometeret blir no slått saman under namnet Næringsdagane 2015. Første arrangement går av stabelen i Førde 20. og 21. mai 2015.

Les mer

– Inspirerande

28. august 2014

Torsdag var det siste dagen for Sogn og Fjordane fylkeskommune på fellesstand på oljemessa, ONS 2014.

Les mer

Stortingets næringskomité kjem til fylket

27. august 2014

Stortingets næringskomité møter onsdag 3. september ei rekkje spennande bedrifter i Sogn og Fjordane.

Les mer

Førstegongsutstillarar og hoffleverandørar

26. august 2014

Blant dei 23 bedriftene representert på Sogn og Fjordane fylkeskommune sin fellesstand på oljemessa i Stavanger, var det god stemning å spore.

Les mer

Viser fram fylket for petroleumsverda

25. august 2014

Klokka 10.00 kunne fylkesordførar Åshild Kjelsnes opne Sogn og Fjordane fylkeskommune sin fellesstand på oljemessa i Stavanger, ONS 2014.

Les mer

Viser seg for heile fiskerinæringa

20. august 2014

På Nor-Fishing 2014 frå 19. til 22. august vil Sogn og Fjordane vise seg fram for både nasjonale og internasjonale aktørar i fiskerinæringa.

Les mer

Opna ny robotavdeling

19. august 2014

– Produksjonen er unik i verdssamanheng, og spesielt utvikla for denne verksemda, seier fabrikksjef Knut Ove Rygg.

Les mer

Mineralressursar

13. august 2014 Les mer

Tilskot til samhandlings- og kunnskapsprosjekt i reiselivet

30. juli 2014

Vi lyser no ut midlar til samhandlings- og kunnskapsprosjekt i reiselivet.

Les mer

Utlysing av infrastrukturmidlar i reiselivet

30. juli 2014

Tiltaka som vert støtta skal medverke til å nå måla i Reiselivsplanen Fjordane frå Bre til Hav 2010–2025.

Les mer

Kronikk: Cruisenæringa og lokal verdiskaping

30. juli 2014

Å vere «mot cruise» er om lag som å vere mot internett.

Les mer

Marint verdiskapingsfond Sogn og Fjordane lyser ut prosjektmidlar

30. juni 2014

Fondet vart oppretta i 2010 og er finansiert av midlar som vart overførte frå staten i samband konsesjonstildelinga for nye løyve til akvakultur i 2009. Fondet var i utgangspunktet på 11 mill. kr. Etter tildeling i 2012 og 2013, er kapitalen til fondet om lag 5 mill. kr.

Les mer

Hovudutvalet for plan og næring på studietur i Gulen

25. juni 2014

Der skal dei mellom anna vitje Gulen Industrihamn i Sløvåg, industriparken i Skipavika, "Gründerløkka" på Mjømna og Firda Seafood på Byrknesøy.

Les mer

Nye millionar til regional forsking

20. juni 2014

Regionalt forskingsfond Vestlandet (RFF) deler ut 12,8 millionar kroner til fem nye forskingsprosjekt i landsdelen.

Les mer

Fylkesordføraren gratulerer årets unge sjef

18. juni 2014

Hotelldirektør Preben Moen ved Gloppen Hotell fekk 17. juni prisen «Helt sjef». Juryen let seg imponere av handlekrafta, leiarevnene og ambisjonane til Moen. Fylkesordføraren er blant gratulantane.

Les mer

INU-FSF - Utlysning av midlar 2014

17. juni 2014

Den interkommunale næringsretta utviklingsordninga som kompenserer for auka arbeidsgjevaravgift i kommunane Førde, Flora og Sogndal (INU-FSF) opnar no for søknadsrunde i 2014. Søknadsfristen er 20. august.

Les mer

Allereie 22 utstillarar frå fylket påmelde til Nor-Fishing

17. juni 2014

Dei skal stå på Sogn og Fjordane sin fellesstand under messa i Trondheim 19.-22. august. Fylkesordførar Åshild Kjelsnes skal halde opningstalen på fellesstanden.

Les mer

Samfunnsansvar og integrering på dagsorden då Næringsbarometeret vart presentert

11. juni 2014

Rundt 70 personar hadde funne vegen inst i Hyefjorden for presentasjon av Næringsbarometeret hjå Brødrene Aa 5. juni. Dei fekk høyre at sjølv om færre verksemder ventar vekst, er det også enkelte lyspunkt. I tillegg fekk dei eit nærare innblikk i tema som samfunnsansvar og integrering.

Les mer

Færre verksemder ventar vekst

05. juni 2014

Den nye utgåva av Næringsbarometeret for Sogn og Fjordane, som vert presentert i dag, viser låge forventingar i fleire bransjar. Samstundes går det mot betre tider for dei eksportretta verksemdene, etter fleire år med låg vekst.

Les mer

Sogn og Fjordane manglar 225 helse- og sosialarbeidarar

02. juni 2014

Mangel på kvalifisert arbeidskraft pregar framleis delar av næringslivet i fylket, og verst står det til i helse- og sosialsektoren. Det viser tal frå det nye næringsbarometeret for Sogn og Fjordane, som vert presentert 5. juni.

Les mer

Ynskjer du å gjere bedrifta di litt større?

28. mai 2014

Fylkeskommunen saman med kommunane inviterer småbedrifter som ønskjer å verte litt større til å melde seg på «Program for småbedrifter».

Les mer

Maritim næringsreise i ytre Nordfjord

23. mai 2014

Karriere Sogn og Fjordane arrangerte maritim næringsreise i ytre Nordfjord 7. og 8. mai. Dei rundt 20 deltakarane var innom blant anna oppdrettsanlegget Marine Harvest, Båtbygg AS og Måløy vidaregåande skule.

Les mer

Kva ønskjer du deg av Vekst i Vest 2014?

16. mai 2014

Petroleumskonferansen Vekst i Vest vert arrangert 13. november i Flora samfunnshus. I år som tidlegare år vert det også middag og aktivitetar dagen før. Vi vil no gjerne ha innspel til kva tema og føredragshaldarar du ønskjer deg på konferansen.

Les mer

Fylkeskommunen deltek på verdas største oljemesse

09. mai 2014

Fylkesordføraren har denne veka vore på oljemessa OTC i Houston i USA. Meir enn 4000 nordmenn har delteke på messa, som er verdas viktigaste møteplass for petroleumsnæringa.

Les mer

Ny tilskotsordning for breibandutbygging frå 2014

28. april 2014

Staten er i gang med ei fornya satsing på breiband og mobilutbygging. Både kommunane og fylkeskommunane kan søkje om tilskot frå 2014.

Les mer

Tilskot til breibandutbygging

28. april 2014

Tilgang til breiband er avgjerande for vidareutvikling og nyskaping i næringslivet, offentlege sektor og innbyggarar. Breiband er i dag å sjå på som basisinfrastruktur på linje med straum, vatn og avløp.

Les mer

Fylkesordføraren utfordra næringslivsleiarar

28. april 2014

Årskonferansen til NHO Sogn og Fjordane vart arrangert 10. april. I opningshelsinga si nytta fylkesordførar Åshild Kjelsnes høvet både til å rose næringslivet i Sogn og Fjordane og til å utfordre næringslivsleiarar i fylket.

Les mer

Næringsreise i Nordfjord 7. og 8. mai

25. april 2014

Karriere Sogn og Fjordane inviterer til næringsreise i Nordfjord med temaet «Maritime fag og kystnæringane». Målgruppa er blant andre rådgjevarar og lærarar i ungdomsskule og vidaregåande skule, OT-koordinatorar, arbeidslivskontaktar og Nav-tilsette.

Les mer

Lansering av nytt næringsbaromet 5. juni

15. april 2014

Ta turen til Hyen og Brødrene Aa 5. juni og få med deg lanseringa av det nye næringsbarometeret.

Les mer

Nytt studietilbod kan gje 30 årsverk i ein pressa bransje

11. april 2014

Elektrobransjen i fylket slit med å få nok fagfolk, både fagarbeidarar, teknikarar og ingeniørar. Fagskulen i Sogn og Fjordane tilbyr frå hausten av eit samlingsbasert studie innan elektro.

Les mer

Verdiskapingsplanen – høyringsmøte 9. april, for næringslivet

09. april 2014

Fylkeskommunen vil svært gjerne møte representantar frå bedrifter og deg som arbeider med næringsutvikling i fylket, og inviterer til høyringsmøte i Sogndal 9. april. Vi vil gjerne ha innspel til verdiskapingsplanen, som har høyringsfrist 11. april.

Les mer

Fornybarkonferansen på Nordfjordeid 6.mai

03. april 2014

Kommunar, fylkeskommunar, energibransjen, utbyggarar/byggherrar, helseføretak og andre interesserte er inviterte til Nordfjordeid for å finne svar på energi-utfordringane som no står for døra.

Les mer

Utlysing av midlar til korte kurs i landbruket

01. april 2014

Sogn og Fjordane fylkeskommune lyser no ut kr. 400 000 til korte kompetansehevande kurs i landbruket i Sogn og Fjordane.

Les mer

Landbruk, landbrukspolitikk og lokal mat

01. april 2014

Det er tema for bulystkonferansen 2014 som Hilmar Høl opna i dag.

Les mer

Høyringsmøter av utkastet til verdiskapingsplanen

18. mars 2014

Høyringsfristen er 11. april, og høyringsmøta er no i gong.

Les mer

360 000 til designprosjekt i Stryn

18. mars 2014

Det tilrår fylkesdirektøren for næring når hovudutvalet skal ha saka til politisk handsaming 19. mars.

Les mer

Kurs i karriererettleiing 24. april

17. mars 2014

Karriere Sogn og Fjordane inviterer til kurs i karriererettleiing på Gloppen Hotell 24. april. Arne Svendsrud, spesialist innan arbeids- og organisasjonspsykologi, er kurshaldar og vil blant anna ta føre seg interesseverktøyet Jobpics.

Les mer

Låg arbeidsplass- og befolkningsvekst skuldast næringsstrukturen

13. mars 2014

Den svake veksten i næringslivet heng i stor grad saman med at mange av arbeidsplassane i fylket er i bransjar med generell nedgang. Bransjane Sogn og Fjordane har mykje av, som landbruk, fiske, industri og transport, er bransjar med nedgang eller stagnasjon.

Les mer

Fylkeskommunen legg til rette for kunnskapsnæringar

12. mars 2014

Fylkeskommunen brukar mykje midlar på å legge til rette for kunnskapsnæringar og å fremje samarbeid mellom forskingsmiljø og bedrifter. Dei interessante resultata vert ofte synlege lenge etter støtta frå fylkeskommunen er gitt.

Les mer

Sterk satsing på fornybar energi

03. mars 2014

Høgskulen i Sogn og Fjordane siktar seg inn mot si største satsing innan fornybar energi sidan dei starta med faget i 2008. No har dei søkt Norges Forskningsråd om midlar, og har med seg Sogn og Fjordane Energi, Sparebankstiftinga Sogn og Fjordane og Sogn og Fjordane fylkeskommune som viktige støttespelarar.

Les mer

Verdiskapingsplan med mål om 100 nye arbeidsplassar i året

27. februar 2014

Partnarskapen bak den nye verdiskapingsplanen for Sogn og Fjordane meiner 100 nye arbeidsplassar årleg er eit realistisk mål for Sogn og Fjordane. Fylkesutvalet handsamar utkast til verdiskapingsplan for Sogn og Fjordane 26. februar, og planen skal så ut på høyring.

Les mer

Møre og Romsdal fylkeskommune vil lære av Karriere Sogn og Fjordane

20. februar 2014

Rose Mari Skarset og Ole Kristian Myrbostad i Møre og Romsdal fylkeskommune var fredag 14. februar på besøk på Fylkeshuset for å lære om nyetablerte Karriere Sogn og Fjordane.

Les mer

Presentasjonar frå kurs i sakshandsaming

18. februar 2014

Kurset vert gjennomført som ein del av prosjekt kommunal næringsutvikling der Innovasjon Norge, fylkeskommunen, fylkesmannen og kommunane jobbar saman for å bli betre på næringsutvikling.

Les mer

Nytt etablerarkurs i Sogndal 14. februar 2013

07. februar 2014

Første samlinga er gratis, og du får tilgang til ein erfaren bedriftsrådgjevar som kan rettleie deg vidare. I løpet av første samlinga bestemmer du deg om du vil gå vidare med kurset eller ikkje.

Les mer

Fylkeskommunen inviterer bedrifter med på ONS 2014

31. januar 2014

Sogn og Fjordane fylkeskommune inviterer no bedrifter i fylket til å delta på fellesstand under den store oljemessa i Stavanger i august. Fylkeskommunen har reservert 200 kvadratmeter i hall D på messa.

Les mer

Miljøseminar for akvakultur 2014

31. januar 2014

Sogn og Fjordane fylkeskommune har i samarbeid med Fylkesmannen i Sogn og Fjordane, Fiskeridirektoratet og FHL glede av å invitere til miljøseminar i Florø 4.-5. februar. Seminaret legg vekt på miljøspørsmål knytt til setjefisk og matfiskanlegg.

Les mer

Landbruks- og matpolitikk på Bulystkonferansen 2014

23. januar 2014

Buplikt, bygdebuaren og foredling og produksjon av lokalmat er noko av kjernen i Bulystkonferansen 2014. Og så kjem rikssynsar Jon Hustad for å snakke om dei «harde fakta for landbruket».

Les mer

Millionløyving til regional forsking

22. januar 2014

Regionalt forskingsfond Vestlandet gir 18,2 millionar til nye forskingsprosjekt i landsdelen. Kveiteoppdrettaren Sogn Aqua i Høyanger er blant aktørane som får millionstøtte.

Les mer

Sjå opptak av presentasjonen av næringsbarometeret

21. januar 2014

Lurer du kva forventingar næringslivet i Sogn og Fjordane har til 2014? Det nye næringsbarometeret vart presentert 21. januar, og du kan no sjå heile presentasjonen i opptak.

Les mer

Næringslivet trassar negative signal

21. januar 2014

Fleire fagmiljø spår svakare vekst i norsk økonomi det neste året. Men i Sogn og Fjordane har stemninga snudd til svak optimisme etter fleire år med pilar som har peika nedover. Dette kjem fram i den nye utgåva av Næringsbarometeret for Sogn og Fjordane som vart presentert 21. januar.

Les mer

Tilskot og verkemiddel til næringsutvikling 2014

20. januar 2014

Kommunar, organisasjonar og liknande kan frå og med veke åtte søkje fylkeskommunen om midlar til tilrettelegging av næringsutvikling og plan- og samfunnsutvikling.

Les mer

Offentleg sektor er ein ettertrakta stamkunde

16. januar 2014

Ei av fem verksemder i fylket får meir enn 25 prosent av inntektene sine frå det offentlege. For byggebransjen er talet ei av fire. Det viser tal frå det nye næringsbarometeret for Sogn og Fjordane, som vert presentert i Førde 21. januar.

Les mer

Programmet for presentasjonen av næringsbarometeret er no klart

16. januar 2014

Presentasjonen er 21. januar på Sogn og Fjordane kunstmuseum i Førde.

Les mer

Kronikk: Distriktsreiseliv i motvind

16. januar 2014

Når vi summerer 2013 og samanliknar med åra før, ser vi at mange piler peikar feil veg, skriv fylkesdirektør for næring, Jan Heggheim, i denne kronikken.

Les mer

Klart for kommersiell dyrking av tare i Solund

15. januar 2014

Solund-bedrifta Hortimare AS har fått konsesjon for dyrking av makroalgar (tare). Sogn og Fjordane er det første fylket i landet med konsesjonar for akvakultur av vatnlevande planter.

Les mer

Presentasjon av nytt næringsbarometer 21. januar

14. januar 2014

Denne utgåva av næringsbarometeret ser spesielt på offentleg sektor sin betydning for næringslivet og samfunnsutviklinga.

Les mer

Verdiskapinga i fylket skal ivaretakast

06. januar 2014

Reduksjonen i statlege overføringar til fylket vårt går også utover midlar fylkeskommunen har tiltenkt næringslivet, både gjennom Innovasjon Norge og andre ordningar. Fylkestinget har funne løysingar som er til minst mogleg skade for verdiskapinga i Sogn og Fjordane.

Les mer

Meld deg på presentasjonen av nytt næringsbarometer 21. januar

23. desember 2013

Denne utgåva av næringsbarometeret ser spesielt på offentleg sektor sin betydning for næringslivet og samfunnsutviklinga.

Les mer

Ei marin klynge i verdsklasse

23. desember 2013

Vestlandsrådet vedtok ny marin strategi i desembermøtet.

Les mer

Karriere Sogn og Fjordane er offisielt opna

20. desember 2013

Fylkesordførar Åshild Kjelsnes stod for den offisielle opninga av den nye karriererettleiingstenesta i fylket denne veka. Og Kjelsnes meiner den nye tenesta til innbyggjarane i Sogn og Fjordane har fått eit svært godt namn.

Les mer

Gode pengar til gode prosjekt

19. desember 2013

Det vert kurs i sakshandsaming for førstelinjetenesta 14. januar 2014 på Sunnfjord Hotell i Førde.

Les mer

Fylkesordføraren opnar Karriere Sogn og Fjordane 18. desember

19. desember 2013

Karriere Sogn og Fjordan er ei gratis teneste til «sognogfjordingar» som ynskjer råd og rettleiing om val av yrkesveg eller utdanning. Tenesta har vore i drift ei stund, og 18. desember står fylkesordførar Åshild Kjelsnes for den offisielle opninga i rådhuset i Førde.

Les mer

Sogningar til topps på gründercamp

13. desember 2013

Ungt Entreprenørskap (UE) Sogn og Fjordane arrangerte 4. desember gründercampen "Energi for framtida ". I alt 140 elevar frå sju vidaregåande skular deltok. Vinnarane kjem frå Indre Sogn og skal representere fylket på den nasjonale gründercampen i Trondheim i februar.

Les mer

Gründerprisen for ungdom går til treningsgründerar

10. desember 2013

Gründerprisen for ungdom går i år til Siri Linn Haugen og Silje Blindheim som er gründerane bak selskapet Back to Start AS. Verksemda har base i Stryn og står bak ei bedrift som tilbyr kompetanseheving innan basistrening.

Les mer

Presentasjon av nytt næringsbarometer 21. januar

09. desember 2013

Denne utgåva av næringsbarometeret ser spesielt på offentleg sektor sin betydning for næringslivet og samfunnsutviklinga.

Les mer

Regionalt forskingsfond Vestlandet har delt ut over 100 mill. kr

21. november 2013

Sidan starten i 2010 har Regionalt forskingsfond Vestlandet (RFF Vestlandet) løyvd heile 113 millionar kroner til vestnorsk forsking. 30 nye søknader om støtte til omfattande forskingsprosjekt ligg no til vurdering.

Les mer

To dagar med fagleg påfyll for næringsapparatet i fylket

19. november 2013

”Frå liten til litt større” var tema på årets tiltaksforum i Sogndal. Næringsarbeidarane i kommunane var samla til to dagar med fagleg påfyll, nettverksbygging og kompetanseoverføring.

Les mer

A til Å frå Florø vert prosjektleiar for Nor-Fishing 2014

15. november 2013

A til Å Grafisk Design og Media AS frå Florø har etter ein open anbodsrunde fått oppdraget som prosjektleiar for fylket sin fellesstand under fiskerimessa Nor-Fishing 2014. Messa vert arrangert i Trondheim 19.–22. august.

Les mer

Tiltaksforum 2013 er i gang

12. november 2013

Nesten alle kommunane i fylket er tilstades på årets tiltaksforum i Sogndal for to dagar med fagleg påfyll, kompetanseoverføring og nettverksbygging.

Les mer

Prosjekt ser nærare på arbeidsinnvandringa på Vestlandet

17. oktober 2013

Kommunane på Vestlandet opplever i stor grad arbeidsinnvandring som noko positivt, men få ser det som ein viktig faktor for å sikre arbeidskraft til offentleg sektor.

Les mer

Kven fortener gründerprisen for ungdom i år?

30. september 2013

No treng vi hjelpa di til å finne vinnaren av gründerprisen for ungdom 2013. Du kan føreslå både deg sjølv og andre. Kriteriet er at vinnaren må vere under 35 år og ha eiga verksemd.

Les mer

Sjå oppak av IT-forumkonferansen onsdag

25. september 2013

eHandel er tema for årets IT-forumkonferanse. Næringsdirektør og leiar for IT-forum Sogn og Fjordane, Jan Heggheim, opna konferansen onsdag 25. september kl. 10.00. Konferansen er no tilgjengeleg i opptak.

Les mer

160 000 kroner til studiet Entreprenøriell matematikk

25. september 2013

Sogn regionråd vil ha meir formell kompetanse i entreprenørskap hjå pedagogisk personale. No får dei midlar til å starte opp eit pilotprosjekt saman med Høgskulen i Sogn og Fjordane.

Les mer

1 500 000 kroner til prosjekt om samfunnsansvarleg næringsliv

25. september 2013

Føremålet med prosjektet er å styrke konkurransekrafta til næringslivet i fylket ved å satse på strategisk og innovativt samfunnsansvar. Hovudutvalet for plan og næring støttar prosjektet med 1,5 mill. kr for å vidareføre det etter at prosjektperioden er over.

Les mer

Ny rapport om møtet mellom reiselivet og lokalsamfunnet

17. september 2013

Deltakarane på reiselivskonferansen i Balestrand fekk eit innblikk i ein flunkande ny rapport om samspelet mellom reiseliv og lokalsamfunn tysdag 17. september. Konklusjonen er at dei to må framføre ein duett heller enn å møtast til duell.

Les mer

Det store vestlandstreffet er i gang

16. september 2013

Akkurat no er store delar av reiselivsnæringa på Vestlandet samla i Balestrand til det største møtet for næringa nokon gong. Administrerande direktør i NHO Reiseliv, Kristin Krohn Devold, opna konferansen med å oppmode deltakarane til å snakke kvarandre fram.

Les mer

Vekst i Vest 2013 – store forventingar til petroleumsaktiviteten

13. september 2013

Petroleumskonferansen Vekst i Vest vert arrangert i Flora samfunnshus 3. oktober. Her får næringsliv, politikarar, interesseorganisasjonar og andre høve til å oppdatere seg på kva som skjer i bransjen generelt og i Sogn og Fjordane spesielt.

Les mer

Opplevingsturisme-nestor til reiselivskonferansen i Balestrand

13. september 2013

Reiselivsguru Shannon Stowell legg fram ei rykande fersk marknadsgransking om opplevingsturisme på reiselivskonferansen i Balestrand førstkomande veke.

Les mer

Frå reiselivskonferansen i Balestrand til New York og CNN

12. september 2013

Sist Steinar Sørli frå Åmot operagard deltok på reiselivskonferansen i Balestrand, enda han opp med marknadsføring i New York og innslag på CNN. Neste veke er han og rundt 250 andre klare for ny konferanse i turistbygda.

Les mer

Entreprenørskapsutval vil dyrke vinnarane

06. september 2013

Det skal vere like naturleg å skape sin eigen arbeidsplass som å søkje jobb i ei eksisterande bedrift, meiner entreprenørskapsutvalet, som består av fleire offentlege og private aktørar i fylket.

Les mer

Informasjonsmøte om Regionalt forskingsfond Vestlandet i Sogndal 12. september

06. september 2013

Møtet er for bedrifter, offentleg sektor og forskings- og utviklingsmiljø (FoU) som jobbar med søknadar om forprosjekt eller hovudprosjekt til Regionalt forskingsfond Vestlandet i haust.

Les mer

Stem fram vinnaren av Reiselivsprisen 2013

03. september 2013

Juryen har plukka ut Hotel Alexandra og Loen Active, Breheimsenteret i Jostedal og Knutholmen i Kalvåg som finalistar til Reiselivsprisen 2013.

Les mer

Ehandel på godt og vondt på IT-forumkonferansen i Balestrand

29. august 2013

«Ehandel», eller utveksling av varer og tenester på nettet, er tema for IT-forumkonferansen 2013. Målet er å vise kva fordelar Sogn og Fjordane kan ha av dei teknologiske trendane – og kva ein bør passe seg for.

Les mer

Meld deg på – stortreff for reiselivet

27. august 2013

Kristin Krohn Devold opnar det største møtet for reiselivet på Vestlandet nokon gong i Balestrand 16.–18. september. «Det store Vestlandstreffet» er ope for alle og handlar om opplevingsturisme, lokalmat og internasjonal konkurranse.

Les mer

Fylkespolitikarane fekk innføring i catski-satsinga i Eid

27. august 2013

Harpefossen Skisenter inviterte saman med Eid kommune, Nordfjord Vekst og Reisemål Stryn og Nordfjord fylkespolitikarar og lokalpolitikarar til fjells førre veke. Der vart dei orienterte om arbeidet med tilrettelegging av Catski på Harpefossen.

Les mer

Næringsarbeidarane på kurs for å verte betre rettleiarar i intraprenør- og entreprenørskap

26. august 2013

Tilbodet er til alle næringsarbeidarane i fylket, og på den første samlinga fekk deltakarane lære meir om å coache ulike personlegdomar, personleg stil, kommunikasjon og målsetjing. Det er framleis mogeleg for næringsapparatet å delta på deler av studiet.

Les mer

Meld deg på – stortreff for reiselivet

21. august 2013

Det største og kanskje viktigaste møtet for reiselivet på vestlandet nokon gong skjer i Balestrand 16.-18. september. «Det store Vestlandstreffet» handlar om opplevingsturisme, lokalmat og internasjonal konkurranse.

Les mer

Vestlandsk Vidsyn 2013 – kva er det som skaper vekst?

20. august 2013

Konferansen Vestlandsk Vidsyn 2013 er ein møteplass for alle som er opptekne av lokal utvikling. Vi inviterer alle interesserte til Ålesund og Rica Parken Hotel tysdag 24. og onsdag 25. september 2013.

Les mer

Framleis låge forventingar i næringslivet

14. august 2013

Siste toppmåling var i 2011. Sidan då har forventingane gått kraftig ned.

Les mer

Fylkeskommunen med stand på Aqua-Nor i Trondheim

13. august 2013

Standen vart opna tysdag 13. august av fylkesordførar Åshild Kjelsnes og representantar frå dei tre andre fylkeskommunane.

Les mer

Vestlandsk Vidsyn 2013 – lokal utvikling i sentrum

09. juli 2013

Vestlandsk Vidsyn er møtestaden for alle som brenn for lokal samfunnsutvikling. Årets konferanse vert i Ålesund 24.–25. september. Blant tema i år er kommunikasjon, innvandring som ressurs og kombinasjonen utviklingsarbeid og dårleg økonomi.

Les mer

Stormønstring for reiselivet i Balestrand

01. juli 2013

Sogn og Fjordane vert i september vertskap for det største og kanskje viktigaste møtet for reiselivet på Vestlandet nokon gong. «Det store Vestlandstreffet» skal handle om opplevingsturisme, lokalmat og internasjonal konkurranse.

Les mer

Stongfjorden får pengar til å vidareføre bulyst-prosjekt

28. juni 2013

Bulyst-prosjektet i Stongfjorden i Askvoll ser europeisk arbeidsinnvandring til bygde-Noreg som ein vinn-vinn-situasjon. No har dei fått 650 000 kr frå Kommunal- og regionaldepartementet til å vidareføre prosjektet.

Les mer

Aurland får bulyst-midlar til å bergta tilflyttarar

28. juni 2013

Det nye bulyst-prosjektet «Bergteken» skal få fleire til å falle for, flytte til og bli verande i Aurland. Det er eit samarbeidsprosjekt mellom Aurland kommune, bondelaget i Aurland, Nærøyfjorden Verdsarvpark og lokale eldsjeler.

Les mer

Fylkeskommunen skal vere med og utvikle Selje kloster

13. juni 2013

Fylkestinget vedtok 11. juni at fylkeskommunen skal vere med og utvikle klosteret på Selja som kulturminne, verdiskapingsressurs, reiselivsprodukt og turistmål.

Les mer

Fylkestinget løyvde ein million kroner til Breibandforum

12. juni 2013

Fylkestinget vedtok 11. juni ei tilleggsløyving på ein million kroner til Breibandforum, for å styrkje utbygginga av breiband her i fylket. Fylkeskommunen har med dette løyvd til saman 1,5 millionar kroner til Breibandforum i 2013.

Les mer

Overskotsbompengar går til nytt digitalt naudnett og DAB-radio i to tunnelar

05. juni 2013

Midlane som er att etter bompengeinnkrevjinga på rv. 5 mellom Sogndal og Fjærland, skal nyttast til nytt digitalt naudnett og DAB-radio i Frudalstunnelen og Bergstunnelen på same strekning.

Les mer

Statssekretær utfordra fjellregionane til langsiktig politikk

31. mai 2013

Sogn og Fjordane fylkeskommune var vertsfylke då Fjellregionsamarbeidet var samla til årskonferanse og rådsmøte på Skei denne veka. Der vart medlemane i samarbeidet utfordra av statssekretær Eli Blakstad i Kommunal- og regionaldepartementet.

Les mer

Næringsbarometeret – God nok for arbeidslivet?

29. mai 2013

Det nye Næringsbarometeret for Sogn og Fjordane vert presentert på Byrkjelo 6. juni kl. 10.00. Barometeret kjem med oppdatert status for næringslivet og den unytta arbeidskrafta i fylket. Arbeidstrening og eit arbeidsliv for alle er blant tema.

Les mer

300 000 kroner til gode entreprenørskapsprosjekt

29. mai 2013

Hovudutvalet for plan og næring løyvde 28. mai 300 000 til barnehagar og skular i fylket. Pengane skal gå til gründercampar, hospitering, entreprenørskapsveker og andre kompetansehevingstiltak.

Les mer

Fylkesdirektøren vil støtte mjølkeprosjekt med 450 000 kroner

23. mai 2013

Fylkesdirektøren for næring vil støtte kommunane Gloppen og Jølster med 450 000 kr for å rekruttere og utvikle produksjonen i landbruket. Saka vert handsama i hovudutvalet for plan og næring den 28. mai.

Les mer

Fylkesordføraren opna Bremangersambandet

16. mai 2013

Opningsseremonien for Bremangersambandet fann stad på Bortnen – midt i det nye veganlegget. Det var kulturelle innslag, talar og fylkesfanfare på programmet før fylkesordførar Åshild Kjelsnes klypte snora og erklærte den nye vegen for opna 16. mai.

Les mer

INU-FSF - Utlysning av midlar 2013

15. mai 2013

Den interkommunale næringsretta utviklingsordninga som kompenserer for auka arbeidsgjevaravgift i kommunane Førde, Flora og Sogndal (INU-FSF) opnar no for søknadsrunde i 2013.

Les mer

Fylkesordføraren på den største oljemessa i verda

15. mai 2013

Fylkesordførar Åshild Kjelsnes var i Houston i USA for å delta på oljemessa OTC 6. til 9. mai. Ho meiner messa er ein nyttig møteplass for å byggje nettverk og skape kontaktar for vidare petroleumsretta arbeid i Sogn og Fjordane.

Les mer

Fjellregionane set auka verdiskaping på dagsorden

13. mai 2013

Kva kjenneteiknar bygder og fjellområde som lukkast? Korleis mobilisere kompetansearbeidsplassar, og korleis lukkast internasjonalt? Dette er noko av tema for årskonferansen til Fjellregionsamarbeidet. Konferansen vert på Skei Hotel 29.–31. mai.

Les mer

Har du ein gründer i magen? Sjekk ut driftig.no for tips og triks

06. mai 2013

Vi har pussa opp gründernettstaden driftig.no. Her finn du nyttig informasjon som kalender med kurs, konferansar og relevante søknadsfristar, kontaktpersonar i førstelinjetenesta og ei innføring i Osterwaldermodellen.

Les mer

Kurs i www.regionalforvaltning.no

24. april 2013

Det blir kurs i rapportering og sakshandsamingssystemet www.regionalforvaltning.no (RF13.50) tysdag 11. juni kl. 10-15. Kurset blir på Sunnfjord Hotell i Førde.

Les mer

Fylkeskommunen og Statoil i dialog om baseverksemda i Florø

19. april 2013

Statoil har orientert fylkeskommunen om at dei er i ein intern utgreiingsprosess for å analysere alternative modellar for organisering av aktivitetane i Florø. Fylkesordførar Åshild Kjelsnes orienterte fylkesutvalet om dette 18. april, etter oppslag i media om at Statoil vurderer endringar i kystbyen.

Les mer

Midlar til mindre entreprenørskapstiltak

16. april 2013

Barnehagane og skulane i fylket kan søkje om inntil kr 25 000 til å setje i gang eller vidareføre mindre entreprenørskapssatsingar. Søknadsfristen er 6. mai 2013.

Les mer

Fylkesordføraren om NTP: Sjumilssteg for Sogn og Fjordane

12. april 2013

Fylkesordførar Åshild Kjelsnes meiner Nasjonal transportplan 2014–2023 er ein god plan for Sogn og Fjordane. Ho er særleg nøgd med opprustinga av E39, Stad skipstunnel, tunnel over Vikafjellet og utdjuping av hamna i Florø.

Les mer

Fire verdiskapingsprosjekt i Sogn og Fjordane får tilskot frå Riksantikvaren

05. april 2013

Riksantikvaren har løyvd 1,5 millionar til fire verdiskapingsprosjekt knytt til Sogn og Fjordane fylke. Kongevegen over Filefjell og Kystpilegrimsleia Rogaland-Nidaros får mest.

Les mer

Petroleumskonferansen Vekst i Vest - 03. oktober 2013

02. april 2013

Vekst i Vest samla 260 engasjerte deltakarar i 2012. Inspirert av oppmøtet og gode tilbakemeldingar, vonar arrangørane at konferansen også i år skal verte eit viktig treffpunkt.

Les mer

Utlysing av midlar til korte kurs i landbruket

21. mars 2013

Sogn og Fjordane fylkeskommune lyser no ut kr. 400.000 til korte kompetansehevande kurs i landbruket i Sogn og Fjordane.

Les mer

Felles reiselivsstrategi for Vestlandet er på plass

21. mars 2013

Fylkesutvalet har slutta seg til ein felles reiselivsstrategi for Vestlandet. Reiselivsstrategien set søkjelys på korleis Fjord Noreg skal styrkje og utvikle seg i åra som kjem.

Les mer

15,8 millionar kroner til kommunale næringsfond

20. mars 2013

Hovudutvalet for plan og næring tildelte denne veka 15,8 mill. kr til kommunale næringsfond. Midlane skal hjelpe kommunane til å vere gode støttespelarar for etablerarar og lokalt næringsliv.

Les mer

Regionalt forskingsfond Vestlandet inviterer til informasjonsmøte

18. mars 2013

Møtet vert lagt opp som kurs, og passar best for dei som er i prosess med å utvikle ein søknad til fondet våren 2013. Møtet er i Sogndal 22. mars.

Les mer

Utlysing av forskingsmidlar våren 2013

11. mars 2013

Regionalt forskingsfond Vestlandet har lyst ut midlar til forsking. Søknadsfrist for større prosjekt er 10. april. Bedrifter og kommunal sektor kan søkje. Det er og lyst ut midlar til kvalifiseringsstøtte utan søknadsfrist.

Les mer

Fylkesordførar Åshild Kjelsnes ny-opna oljeutstillinga ved Kystmuseet

08. mars 2013

Oljeutstillinga ved Kystmuseet i Florø er oppgradert som del av 250-årsjubileet til Sogn og Fjordane fylke. Fylkesordførar Åshild Kjelsnes opna utstillinga 7. mars, og ho la vekt på at dette var ein stor dag for kulturidentiteten til fylket.

Les mer

Omstillingsprogramma legg godt grunnlag for vidare vekst

04. mars 2013

Omstillingsprogramma i Høyanger og Vågsøy kommune vart avslutta ved utgangen av 2011. Flora sitt omstillingsprogram vart avslutta i 2010. Sluttevalueringane som er gjort syner at det i alle programma er lagt eit godt grunnlag for vidare arbeid og vekst.

Les mer

Ny satsing på entreprenørskap skal få fleire nyetableringar i fylket

04. mars 2013

Eit breitt samarbeid mellom offentlege aktørar og privat næringsliv skal finne ut korleis Sogn og Fjordane verkeleg kan bli gode innan entreprenørskap. Dette innspelet går inn i arbeidet med ein langsiktig strategi for entreprenørskap.

Les mer

NHO Sogn og Fjordane inviterer til årskonferanse

25. februar 2013

Energinasjonen Norge har olje og gass, fornybar kraft og prosessindustri. Kva krevst for å utløyse eit hav av mogelegheiter? Dette er tema som vert diskutert under årskonferansen 20. mars i Nordfjordeid.

Les mer

Hovudutvalet for plan og næring vil prioritere seks satsingar i plan for verdiskaping

08. februar 2013

Hovudutvalet for plan og næring tilrår å prioritere seks satsingar: energi, havbruk og fiskeri, reiseliv, kunnskapstenester, landbruk, og industri og teknologi.

Les mer

8,5 millionar til omstilling i Askvoll, Hyllestad og Lærdal

07. februar 2013

Hovudutvalet for plan og næring løyvde til saman over 8,5 millionar kroner til dei tre omstillingskommunane i møtet 6. februar. Lærdal driv omstillingsarbeidet saman med nabokommunen Årdal.

Les mer

14 millionar til reiseliv i 2013

07. februar 2013

Hovudutvalet for plan og næring vedtok 6. februar handlingsplanen for reiselivsarbeidet for 2013. Det er sett ned ei styringsgruppe som skal koordinere arbeidet med reiseliv i fylket og fordele midlar til utviklingstiltak.

Les mer

Historisk presentasjon av designklede med refleks

07. februar 2013

Den 6. februar 2013 vil for alltid vere ein merkedag i moderne arbeid for trafikktryggleik, etter at den første kolleksjon designklede med innebygde reflekselement vart presentert i lokala til Norsk Designråd i Oslo.

Les mer

Fylkesutvalet ber om innspel til ny verdiskapingsplan for Sogn og Fjordane

01. februar 2013

Fylkesutvalet har vedteke å sende planprogrammet for den nye verdiskapingsplanen ut på høyring. Planen inneheld så langt seks prioriterte satsingsområde.

Les mer

Fylkesordføraren er opphav til nytt refleksprodukt

01. februar 2013

Som resultat av eit samarbeid mellom Moods of Norway, Farmhouse og Ricco Vero i Stryn, Norsk Designråd, Reflexconsult, Trygg Trafikk og Sogn og Fjordane fylkeskommune, skal det presenterast ein ny kleskolleksjon der refleks er eit dekorativt element.

Les mer

Blilyst på Bulystkonferansen 2013

28. januar 2013

«Arbeidslyst + bulyst = blilyst». Dette er tema for Bulystkonferansen 2013. Konferansen vert på Skei Hotel 9. og 10. april. Kva skal til for at tilflyttarane blir verande?

Les mer

Bremangerpollen vert verna frå taretråling

25. januar 2013

Lokale interessentar, næringsaktørar, kommunen og fylkeskommunen er samde om å ikkje hauste tare på eit lite område utanfor Grotle kyrkjegard i Bremanger. Dette for å ta omsyn til Grotle kyrkjegard som er landets eldste.

Les mer

Store sjansar for Sogn og Fjordane i petroleumsindustrien

23. januar 2013

Det er Sogn og Fjordane fylkeskommune som har bestilt rapporten, som er laga av konsulentselskapet Agenda Kaupang. Dette er ein utviklingsanalyse av stoda i petroleumsverksemda i fylket fram mot 2030. Rapporten vart presentert i Florø i dag og peiker på tre hovudstrategiar for vegen vidare.

Les mer

Sogn og Fjordane med byks oppover i Nærings-NM

21. januar 2013

– Dette kan synast som ei gledeleg utvikling, seier fylkesdirektøren for næring, Jan Heggheim, men legg til at rapporten også syner at Sogn og Fjordane har den lågaste arbeidsplassveksten av alle fylka etter år 2000.

Les mer

Midlar til marine prosjekt

21. januar 2013

Vestlandssatsinga VestMarin har tilgjengelege midlar til samhandlingsprosjekt innan havbruk, fiskeri, sjømat og bioteknologi. Det er sett av 4,1 millionar kroner til prosjekta over ein treårsperiode.

Les mer

Nettverksmøte om breibandutbygging 13. februar

18. januar 2013

Målgruppa for møtet er fylkeskommunar, regionråd og leverandører til bransjen. Arrangør er Nasjonalt Breibandråd, som er leia av fylkesdirektør for næring, Jan Heggheim, saman med Distriktssenteret og Kommunal- og regionaldepartementet.

Les mer

Tollvernet ikkje avgjerande for landbruket

15. januar 2013

Seks av ti bønder trur ikkje at tollvernet vil bli avgjerande for framtida til landbruket i Sogn og Fjordane. Det kjem fram i den nye utgåva av Næringsbarometeret for Sogn og Fjordane som blir presentert i dag.

Les mer

Ny optimisme i næringslivet

15. januar 2013

Etter fleire år med nedgang i forventningane, ser stemninga i næringslivet no ut til å ha snudd. Dette kjem fram i den nye utgåva av Næringsbarometeret for Sogn og Fjordane som vert presentert i dag.

Les mer

Ei av tre industriverksemder i fylket leverer til oljenæringa

15. januar 2013

Ein stor del av industrien i Sogn og Fjordane får deler av omsetnaden sin frå petroleumsnæringa. Det viser tal frå det nye Næringsbarometeret, som vert presentert i Sogndal 15. januar.

Les mer

Sjå presentasjonen av Næringsbarometeret

15. januar 2013

Korleis blir 2013 for Sogn og Fjordane? Blir det fleire arbeidsplassar, har bedriftene investeringsplanar, kvar kjem veksten i fylket? Det nye Næringsbarometeret vart presentert i Sogndal 15. januar kl. 11.00. Du kan no sjå presentasjonen i opptak.

Les mer

Utviklingsnett inviterer: Kulturminner og kulturmiljø i bytransformasjon

04. januar 2013

Korleis kan kulturminner vere ein verdi og ressurs i byutviklingsprosessar? 22. januar inviterer Utviklingsnett til seminar om temaet i Drammen.

Les mer

30 millionar til vestnorsk forsking

20. desember 2012

Regionalt forskingsfond (RFF) Vestlandet deler ut 30 millionar i forskingsmidlar. Både Vindkraftforum Sogn og Fjordane og Sogn og Fjordane fylkeskommune får milliontilskot til spennande prosjekt.

Les mer

Campusgründerar i Sogndal får Gründerprisen for ungdom 2012

12. desember 2012

Håvard Halvorsen, Jørn S. Nilson, Jørgen Borgesen og Halvor Gregusson får utmerkinga for innsatsen med å utvikle selskapa Yast, nLink og Rocketfarm. Prisen er på 30 000 kroner og vart utdelt på fylkestinget 11. desember.

Les mer

Føreslå kandidatar til fylkesprisen til idérike bygdesamfunn

19. oktober 2012

Sogn og Fjordane fylkeskommune deler også i år ut pris til nyskapande og driftige bygdesamfunn. Vinnaren får 30 000 kroner og eit diplom. Fristen for å søkje eller føreslå kandidatar er 22. oktober.

Les mer

Bondelagsleiar fremja gründerånd og nyskaping i landbruket

08. oktober 2012

Mjølkebonde og leiar i Breim bondelag, Anders Felde, deltok på årets Tiltaksforum på Sandane. Han slo fast at den moderne bonden er ein bedriftsleiar og må vurderast deretter.

Les mer

Liten nedgang i regionale utviklingsmidlar i 2013

08. oktober 2012

Framlegget til statsbudsjett syner at fylkeskommunen får 96 mill kr i utviklingsmidlar i 2013. Dette er vel 0,8 mill kr mindre enn i 2012. 8 mill kr skal gå til omstillingstiltak i kommunane, noko som er 1 mill kr mindre enn i 2012. 18,5 mill kr er sett av til næringsfonda til kommunane.

Les mer

Fylkesdirektøren trur oppkjøpet til Lefdal Mine Datacenter sikrar arbeidsplassar

04. oktober 2012

Tysdag 2. oktober vart det klart at Lefdal Mine Datacenter (LMD) ved Måløy har kjøpt 67 prosent av Greenfield Datasenter (GFD). Fylkesdirektør for næring, Jan Heggheim, meiner dette er viktig for å sikre kunnskapsarbeidsplassar i både landet og fylket.

Les mer

Elevverksemder i sving på IT-forumkonferansen

28. september 2012

Tre elevverksemder ved medielinja til Sogndal vidaregåande skule kringkasta den to dagar lange IT-forumkonferansen 26. og 27. september. Dei har fått gode tilbakemeldingar frå sjåarar, og store deler av konferansen er no tilgjengeleg i opptak.

Les mer

Konferanse: Vestlandsk Vidsyn 2012

27. september 2012

Distriktssenteret og partnarskapen i Rogaland, Hordaland, Sogn og Fjordane og Møre og Romsdal inviterer til konferansen Vestlandsk Vidsyn på Nordfjordeid 24.–25. oktober. Tema for konferansen er nyskapande kommunar og lokalsamfunn i vest.

Les mer

10,2 millionar til breiband i Sogn og Fjordane

26. september 2012

Hovudutvalet for plan og næring har fordelt 8 millionar til fiberprosjekt, og nær 2,2 millionar til radio- og mobilnett i fylket. Dette bidreg til at det vert bygd ut fiber, mobil, XDSL, radiosamband og koparprosjekt til samla kr 15,8 millionar.

Les mer

Internasjonal lysfestival i Solund

18. september 2012

Solund Næringsutvikling har søkt om midlar til Solund Internasjonal light festival. Hovudutval for kultur skal vurdere søknaden i møte 25. september. Fylkesdirektøren tilrår tilskot på 25 000 til forprosjektet for å utvikle ideen.

Les mer

Ta med dingsen din på IT-forumkonferansen 2012

18. september 2012

Hovudtema for konferansen på Hotel Alexandra 26.–27. september 2012 er «Ta med dingsen din – Kaos eller suksess?». Programmet omfattar viktige og aktuelle tema som sikkerheit og mobile løysingar, stormen «Dagmar», opne data og entreprenørskap, eHelse og omsorgsteknologi og breiband.

Les mer

Fylkesdirektøren glad for ny gründerpris

17. september 2012

Sparebanken Sogn og Fjordane og Sparebankstiftinga Sogn og Fjordane kårar saman med NRK Sogn og Fjordane «Årets Gründerpris 2012». Fristen for å sende inn forslag er 25. september.

Les mer

Fylkeskommunen set søkjelys på livet i Sognefjorden

14. september 2012

Tiltaka er sette i gang gjennom programmet AHA! (Arbeidsprogram for heilskapleg akvakulturforvalting). Det eine prosjektet tek føre seg endringar i ferskvassavrenninga i Sognefjorden.

Les mer

Balestrandverksemd vart lagt merke til under oljemessa ONS

14. september 2012

Quality Intervention (QI) i Balestrand var blant fem utvalde finalistar i Innovation Award for ONS 2012. Dei vart nominerte for teknologien Casing Integrity System (CIS), som framleis er under utvikling.

Les mer

Næringsreiser i Sogn og Fjordane 2012

31. august 2012

Programma for næringsreisene er klare. Sogn og Fjordane fylkeskommune håpar mange lærarar, rådgjevarar og andre nyttar høvet til å delta på dette tilbodet som er unikt for fylket vårt.

Les mer

Fylkesordføraren aktiv for å styrkje posisjonen til fylket i petroleumsnæringa

29. august 2012

Åshild Kjelsnes har sett av heile veka til å marknadsføre Sogn og Fjordane for olje- og gassnæringa. På opningsdagen hadde ho møte med blant andre franske GDF SUEZ, kanadiske Suncor og tyske RWE-Dea. Seinare i veka vert møta med Statoil, BG og Greater Stavanger viktige.

Les mer

Fylkesordføraren profilerer Sogn og Fjordane som oljefylke på ONS

28. august 2012

Sogn og Fjordane har ein felles stand på oljemessa ONS i Stavanger denne veka. 18 verksemder knytte til olje- og gassindustrien skal vise seg fram, knyte kontaktar og planleggje framtida. Fylkesordførar Åshild Kjelsnes deltek på messa heile veka og opna standen i dag.

Les mer

Sogn og Fjordane kåra til beste stand på fiskerimessa

17. august 2012

På den nest siste dagen av fiskerimessa Nor-Fishing vart fellesstanden til Sogn og Fjordane kåra til den beste på messa. Juryen meiner standen er eit klårt blikkfang, han inviterer til samarbeid og fellesskap og er ekstremt godt besøkt.

Les mer

Fiskerifylket Sogn og Fjordane promoterer seg

17. august 2012

22 fiskeriverksemder i Sogn og Fjordane deltek denne veka på fiskerimessa Nor-Fishing i Trondheim. Målet er å marknadsføre fylket som det fiskerifylket det er. Fylkesordførar Åshild Kjelsnes opna Sogn og Fjordane-standen tysdag 14. august.

Les mer

Søk om støtte til prosjektutvikling frå NCE Tourism – Fjord Norway

13. august 2012

Eit satsingsområde for NCE Tourism – Fjord Norway er auka innovasjon, internasjonalisering og kunnskap, særleg for prosjekt i ein tidleg fase. Det er no mogleg å søkje økonomisk og fagleg støtte til prosjektutvikling. Søknadsfristen er 24. august.

Les mer

Kurs i søknadsskriving og prosjektutvikling ved Regionalt forskingsfond Vestlandet

09. august 2012

Regionalt forskingsfond (RFF) Vestlandet ønskjer å medverke til best mogeleg kvalitet på søknadene dei får inn. RFF inviterer difor til kurs i Sogndal onsdag 22. august. Målgruppa er institusjonar, bedrifter og forskingsmiljø som skal søkje om støtte i haust.

Les mer

Fylkesplanen og det regionale utviklingsarbeidet

06. august 2012

Fylkesplanen står sentralt i samband med utforming og gjennomføring av det regionale utviklingsarbeidet. Fylkesplanen skal vere utgangspunktet for overordna politikk på dei område planen dekker.

Les mer

Bli med å byggje eit sterkt og framtidsretta petroleumsmiljø i fylket

05. juli 2012

Aktiviteten innan petroleumsnæringa er stor, og det synest å vere stor interesse for nærområdet vårt. Tida er inne for å utvikle petroleumsmiljøet i Sogn og Fjordane vidare. Vi inviterer alle som er interesserte i framtida for petroleumsnæringa i fylket til møte i Florø 20. august.

Les mer

Breiband til fire bygder i Sogn og Fjordane

03. juli 2012

Sogn og Fjordane fylkeskommune deltek i eit spleiselag for å byggje ut breiband til Angedalen og Solheimsdalen i Førde og Lefdal/Midthjell og Vollset i Eid. Dei andre deltakarane i spleiselaget er Høykom/Fornyings- og administrasjonsdepartementet (FAD) og kommunane Eid og Førde.

Les mer

Vekst i Vest i Florø 25. september

02. juli 2012

Olje- og energiminister Ola Borten Moe blir hovudtrekkplasteret på årets oljekonferanse Vekst i Vest. Konferansen blir arrangert 25. september i Flora Samfunnshus.

Les mer

Hovudutval for plan og næring har hatt møte i Fjaler

21. juni 2012

Hovudutval for plan og næring hadde møte på Transplant i Dale 19. juni. Hovudutvalet fekk også ei orientering frå Fjaler kommune og omvising på bedrifter i Dale.

Les mer

700 000 kroner til rekruttering, likestilling og kompetanseheving i landbruket

15. juni 2012

Fylkeskommunen lyser no ut 700 000 kroner til prosjektretta tiltak innan rekruttering, likestilling og kompetanseheving i landbruket. Midlane skal gå til langsiktige målretta tiltak, gjerne satsingar over fleire år. Fristen for å søkje om midlar er 15. september.

Les mer

Over åtte millionar kroner til breibandutbygging

08. juni 2012

Sogn og Fjordane fylkeskommune lyser ut midlar til Breibandsløftet 8. Desse skal gå til prosjekt som styrkjer kapasiteten på breiband- og mobilnettet, og som kan gi breiband til heile fylket. Søknadsfristen er 15. august.

Les mer

Lyser ut over åtte millionar kroner til breibandutbygging

08. juni 2012

Sogn og Fjordane fylkeskommune lyser ut midlar til Breibandsløftet 8. Desse skal gå til prosjekt som styrkjer kapasiteten på breiband- og mobilnettet, og som kan gi breiband til heile fylket. Søknadsfristen er 15. august.

Les mer

Nordatlantisk samarbeidsutval løyvde 500 000 kroner til bærprosjekt

08. juni 2012

Nordatlantisk samarbeidsutval (NORA) hadde onsdag 6. juni årsmøte i Balestrand. Dei nordiske samarbeidspartane fordelte der midlar til mellom anna prosjektet «BÆR». Det er utvikla av Njøs Næringsutvikling i Leikanger saman med partnarar frå Island, Grønland og Færøyane.

Les mer

30 millionar i forskingsmidlar

01. juni 2012

Styret for Regionalt forskingsfond Vestlandet har vedteke ny handlingsplan og lyser ut 30 millionar kroner til forsking i 2012.

Les mer

Er arbeidsinnvandring svaret i Sogn og Fjordane?

24. mai 2012

Korleis stette behovet for arbeidskraft og samstundes sikre ei god utvikling i folketalet? Dette er hovudtema i den nye utgåva av Næringsbarometeret som blir presentert i Florø onsdag 30. mai.

Les mer

Lærdal Elveeigarlag/NIVA AS får inntil 3 millionar kroner til gjennomføring av prosjekt på sjøaure

23. mai 2012

Hovudutval for plan og næring gjekk i møtet den 22. mai inn for å sette av inntil 3 mill. frå marint verdiskapingsfond Sogn og Fjordane til prosjektet «Næring og naturressurser i samspill: Etablering av kunnskapsgrunnlag for bruk av sjøaure som indikator på en bærekraftig oppdrettsnæring i Sogn 2012-2015».

Les mer

Kurs i www.regionalforvaltning.no

09. mai 2012

Vi arrangerar kurs for tilsette i kommunane som skal bruke det nye rapporteringssystemet RF 13.50 - www.regionalforvaltning.no. Kurset vert 13. juni i Førde.

Les mer

Næringsutvikling, innovasjon og attraktivitet

30. april 2012

Telemarkforsking si analyse av næringsutvikling, innovasjon og attraktivitet i Sogn og Fjordane for 2010 er tilgjengeleg på nett.

Les mer

Etablerarkurs for gründerspirer

24. april 2012

Kurset består av fire treff der deltakarane også får individuell rådgjeving mellom samlingane. Siste samling er 7.juni.

Les mer

Åtte prosjekt har søkt om midlar frå Marint verdiskapingsfond i Sogn og Fjordane

24. april 2012

Fondet har ein verdi på vel 11 millionar som skal delast ut over ein periode på 4-6 år. I år var første utlysing, og det vart søkt om ein samla sum på meir enn 12 millionar kroner.

Les mer

Vil løyve 600 000 kroner til å gjere Sogndal til kunnskapsbase for fjellsport

18. april 2012

Bratt Moro i Sogndal har fått bulystmidlar for å gjere Sogndal og regionen til ein felles base for samling og formidling av kunnskap om fjellsport. No går fylkesdirektøren for næring og fylkesdirektøren for plan og samfunn inn for å løyve 600 000 kroner for å bidra til finansieringa av prosjektet.

Les mer

Nettverkssamling om samfunnsansvar i næringslivet

16. april 2012

Over 60 deltakarar i prosjektet ”Samfunnsansvarleg næringsliv i Sogn og Fjordane” samlast torsdag denne veka på Nordfjordeid. Der skal dei diskutere korleis næringslivet i fylket kan styrkje konkurransekrafta si gjennom ei satsing på samfunnsansvar.

Les mer

Regionalt forskingsfond Vestlandet ønskjer innspel til handlingsplan for 2012

13. april 2012

Dei ansvarlege for RFF Vestlandet ønskjer ei utlysing som dekkjer dei mest aktuelle behova innan forsking og utvikling (FoU) på Vestlandet. Difor inviterer dei bedrifter og bedriftsnettverk, offentlege institusjonar, regionale partnarskapsprogram, forskingsmiljø og andre som vil søkje om midlar, til å kome med innspel.

Les mer

Fylkesdirektør

Jan Heggheim

Jan Heggheim

fylkesdirektør for næring og kultur

jan.heggheim@sfj.no
905 66 623

 

Endre Høgalmen

assisterande fylkesdirektør for næring og kultur
Endre.Hogalmen@sfj.no
952 07 789

Tilsette

Ansvarleg eining

Sogn og Fjordane fylkeskommune
post@sfj.no
57 63 80 00