Fotocollage med foto frå jenteversjonen av dei marine leirane. Fotoet i midten syner jenter på toppen av opplæringsfartøyet Skulebas, med namnet på båten synleg. Dei andre bileta syner blant anna båten, sjømat, bedriftsbesøk osv.
Fotocollage med foto frå jenteversjonen av dei marine leirane. Fotoet i midten syner jenter på toppen av opplæringsfartøyet Skulebas, med namnet på båten synleg. Dei andre bileta syner blant anna båten, sjømat, bedriftsbesøk osv.

Foto: Opplæringskontoret for fiskeri og havbruk.

Marine leirar hausten 2017

Også i år inviterer fylkeskommunen og Opplæringskontoret for fiskeri- og havbruksfag 10. klassingar til marine leirar om bord i opplæringsfartøyet Skulebas.

Det blir ein jenteleir i veke 38 (18.–22. september) og ein guteleir i veke 40 (2.–6. oktober). Begge leirane har plass til tolv deltakarar.

På leirane får du eit godt innblikk i kva som rører seg innan dei maritime og marine næringane i Sogn og Fjordane. Det blir mellom 15 og 20 bedriftsbesøk, mykje god sjømat og sjørelaterte aktivitetar. Filmen under syner foto frå tidlegare leirar, og gir deg eit innblikk i noko av det du kan vente deg.

Dersom du lurer på noko, ta kontakt med Bjørn Kvalheim hjå opplæringskontoret på 959 86 700 eller bjorn@okfh.no.

Meir informasjon og søknadsskjema finn du her.

Søknadsfristen er 8. september 2017.

OKFHLeirtilbod 2017 from Bjørn Kvalheim on Vimeo.

Del dette:

Relaterte lenker

Fylkesdirektør

Jan Heggheim

Jan Heggheim

fylkesdirektør for næring og kultur

jan.heggheim@sfj.no
905 66 623

 

Endre Høgalmen

assisterande fylkesdirektør for næring og kultur
Endre.Hogalmen@sfj.no
952 07 789

Tilsette

Ansvarleg eining

Sogn og Fjordane fylkeskommune
post@sfj.no
57 63 80 00