Arealbruk akvakultur

Prosjekt Marine grunnkart er eit bidrag til ny kunnskap.

Det er gjennomført ei kartlegging av sjøbotn i dei 4 nordlegaste kommunane i fylket vårt. Kartlegginga vart gjennomført av NGU og finansiert av fylkeskommunen, kommunane og oppdrettsnæringa i dette området. Meir informasjon om dette arbeidet og link til ulike kartprodukt her.

Vi arbeider no for å få gjennomført ei slik kartlegging også for resten av fylket.Vi inviterer næringslivet til å vere med på finansiering slik dei gjorde i 2015-2018 nord i fylket, for å få kartlagt sjøområda i kommunane Askvoll, Fjaler, Hyllestad, Solund og Gulen samt det arealet i Flora kommune som ikkje vart kartlagt i 2015-2018.

Karta vil bli publiserte på www.mareano.no og www.ngu.no og kan i tillegg overleverast i format som er tilpassa brukarane sine programvarer.

 

 

Del dette:

Kontakt

Elisabeth Aune
Seniorrådgjevar
elisabeth.aune@sfj.no
952 76 339

Relaterte lenker

Fylkesdirektør

Jan Heggheim

Jan Heggheim

fylkesdirektør for næring og kultur

jan.heggheim@sfj.no
905 66 623

 

Endre Høgalmen

assisterande fylkesdirektør for næring og kultur
Endre.Hogalmen@sfj.no
952 07 789

Tilsette

Ansvarleg eining

Sogn og Fjordane fylkeskommune
post@sfj.no
57 63 80 00