Ei kvinne og ein hund på fjelltur på Svarthiller i Luster. Utsyn ned mot Lustrafjorden og Ornes. Det er sol og grøn, men også delvis overskya.
Ei kvinne og ein hund på fjelltur på Svarthiller i Luster. Utsyn ned mot Lustrafjorden og Ornes. Det er sol og grøn, men også delvis overskya.

Andre råd og utval

Det er ei rekke råd og utval under fylkestinget, med ulike funksjonar og oppgåver:

  • rådgjevande funksjon
  • ansvar for ulike prosessar i fylkeskommunen
  • delegert mynde frå eit hovudutval
  • ansvaret for konkrete arbeidsoppgåver

Del dette:

Relaterte lenker

Kontaktinfo

Jenny Følling
fylkesordførar
jenny.folling@sfj.no
479 05 990

Åshild Kjelsnes
fylkesvaraordførar
ashild.kjelsnes@sfj.no
918 88 568