Arbeidsutvalet for fellesnemnda

Arbeidsutvalet har fullmakt til å gjere vedtak i einskildsaker eller i saker som ikkje er av prinsipiell karakter i samanslåingsprosessen.

Utvalet skal vere eit operativt arbeidsorgan og kan gjere vedtak i følgjande saker/sakstypar:

 • Kurante saker utan vesentleg økonomisk eller prinsipiell betydning.
 • Hastesaker der det er nødvendig å gjere vedtak i forkant av oppsette møte i fellesnemnda.
 • Oppfølging av fullmakter i enkeltsaker gjevne i fellesnemnda.

Desse sit i arbeidsutvalet

Sogn og Fjordane

 • Jenny Følling, Sp, nestleiar
 • Åshild Kjelsnes, Ap
 • Bjørn Hollevik, H
 • Sigurd Reksnes, Sp

Hordaland

 • Anne Gine Hestetun, Ap, leiar
 • Pål Kårbø, KrF
 • Silja Ekeland Bjørkly, H
 • Roald Stenseide, FrP

Del dette:

Kontakt

Anne Gine Hestetun
Leiar for arbeidsutvalet
fylkesordforar@hfk.no
55 23 9011


Jenny Følling
Nestleiar for arbeidsutvalet
jenny.folling@sfj.no
479 05 990

Kontaktinfo

Jenny Følling
fylkesordførar
jenny.folling@sfj.no
479 05 990

Åshild Kjelsnes
fylkesvaraordførar
ashild.kjelsnes@sfj.no
918 88 568