Foto av store, fargerike tal som står på ein grøn plen med ein skog i bakgrunnen. Vi ser tala to, fire, fem, ein, null, tre og åtte. Dei er grøne, gule, raude, kvite, oransje og lilla. Foto: Serge Melki, www.flickr.com
Foto av store, fargerike tal som står på ein grøn plen med ein skog i bakgrunnen. Vi ser tala to, fire, fem, ein, null, tre og åtte. Dei er grøne, gule, raude, kvite, oransje og lilla. Foto: Serge Melki, www.flickr.com

Foto: Serge Melki, www.flickr.com

Budsjett og økonomiplan

Fylkestinget vedtek i desember kvart år budsjett for det neste året og ein retningsgjevande økonomiplan for dei neste tre åra. 

Det er finansutvalet i fylkeskommunen som har ansvaret for budsjettprosessen gjennom heile året. Arbeidsdokumenta (sakene) til finansutvalet finn du i møtekalenderen

Gjeldande budsjett og økonomiplan

Tidlegare budsjett og økonomiplanar

Dersom du vil ha tilsendt eldre budsjett og økonomiplanar, ta kontakt med økonomisjef Astrid Lernes på e-post astrid.lernes@sfj.no eller telefon 920 22 176.

 

Del dette:

Kontakt

Astrid Lernes
Økonomisjef
astrid.lernes@sfj.no 
920 22 176

Relaterte lenker