Tettstadforming[1]
Tettstadforming[1]

Dokumentasjon

Mange kommunar i fylket har fått støtte frå fylkeskommunen til prosjekt som gjeld tettstadforming. Her finn du dokumentasjon frå avslutta prosjekt.

Fylkeskommunen legg til grunn at attraktive og miljøvennlege tettstadar er viktige for identitet, trivsel, bulyst og virke.

Lenkene viser til pdf-filer og vert opna i nytt vindauge.

Balestrand

Bremanger

Eid

Fjaler

Førde

Gaular

Gloppen

Jølster

Leikanger

Luster

Naustdal

Selje

Sogndal

Solund

Stryn

Vik

Vågsøy

Årdal

Fylkeskommunen gjer merksam på at einskilde tettstadprosjekt kan vera aktuelle for å søkje statleg tilskot til kunst i offentlege rom (KORO) og/eller tilskot til kunstprosjekt i offentlege uterom (URO).

Del dette:

Kontakt

Mona Elisabeth Steinsland
Silivarkitekt
mona.steinsland@sfj.no
57 63 81 18

Relaterte lenker

Plansjef

Plansjef Synnøve Stalheim portrett

Synnøve Stalheim

Synnove.Stalheim@sfj.no
57 63 81 13
478 97 260

Tilsette