foto av Eid vidaregåande skule og Opera Nordfjord, vi ser framsida av bygget og inngang til Operaen. Grå bygning med iaugefallande raudt inngangsparti. sommar, blå himmel. foto: Sogn og Fjordane fylkeskommune
foto av Eid vidaregåande skule og Opera Nordfjord, vi ser framsida av bygget og inngang til Operaen. Grå bygning med iaugefallande raudt inngangsparti. sommar, blå himmel. foto: Sogn og Fjordane fylkeskommune

Eid vidaregåande skule og Opera Nordfjord. foto: Sogn og Fjordane fylkeskommune

Bygge- og eigedomstenesta

Bygge- og eigedomstenesta leverer tenester knytt til eigarfunksjonen til fylkeskommunen. Dette inneber ansvar for å skaffe alle deler av den fylkeskommunale verksemda naudsynte bygg og tenlege lokale.

Arbeidet omfattar alle sider av forvaltning, teknisk drift, vedlikehald, utvikling og service.​

Vi har eit overordna mål om at verdien av eigedomsmassen skal oppretthaldast. Eigedommane og bygningane skal heile tida vera tilpassa behovet til brukarane og ha løysingar som er best mogeleg lagt til rette for framtidige endringar.

 

Oversikt over tilsette ved bygge- og eigedomstenesta

 

 

Del dette:

Kontakt

Jan Tore Rosenlund
Bygge- og eigedomssjef
jan.tore.rosenlund@sfj.no
916 74 735

Relaterte lenker