Eksamen

Alle elevar i vidaregåande opplæring skal ha ein eller fleire obligatoriske eksamenar, avhengig av programområde og nivå.

Sentralt gitt eksamen

Utdanningsdirektoratet (Udir) sine sider for gjennomføring av skriftleg eksamen.

  • Eksamensdato er fastlagt av Udir.
  • Eksamensoppgåvene er utarbeidde av Udir.
  • Oppgåvene har sentral sensur

Lokalt gitt eksamen

Utdanningsdirektoratet sine reglar for lokalt gitt eksamen - munnleg eksamen

Lokalgitt skriftleg eksamen

  • Eksamensdato vert fastlagt av fylkeskommunen
  • Eksamensoppgåvene vert utarbeidde lokalt
  • Oppgåvene vert sensurert lokalt

Særskild tilrettelegging av eksamen

Opplæringslova § 3-32

  • Rektor avgjer etter søknad kva tilrettelegging som skal nyttast for elevar

Klage på eksamen

Klage og klagerett på eksamenskarakter.

 

Del dette:

Relaterte lenker

Eksterne lenker

Fylkesdirektør

Bekka Skaasheim, fylkesdirektør for opplæring, passbilete

Bekka Skaasheim

Ansvarleg eining

Sogn og Fjordane fylkeskommune
post@sfj.no
57 63 80 00