Heim/Høyanger vidaregåande skule/Elev og føresett/Eksamen

Eksamen

Å gjennomføre eksamen skal gje kandidaten høve til å vise kompetanse i så stor del av faget som mogleg. For å sikre at kandidaten får vist sine kunnskapar og ferdigheiter, skal eksamensforma være føreseieleg og kjent.

Skriftleg eksamen for elevar våren 2021 er avlyst. Meir informasjon på nettsidene til Utdanningsdirektoratet.

Relaterte lenker