Heim/Høyanger vidaregåande skule/Elev og føresett/Elevtenester

Elevtenester

Her finn du informasjon om kor du skal vende deg dersom du foreksempel treng råd og rettleiing, treng nokon å snakke med om personlege høve eller helse.  Du finn og informasjon om biblioteket og skulekantina.