k 6ljarnqxd
k 6ljarnqxd

Foto: Ida Falkgjerdet Svåi/Focus UB

Fag-, sveine- og kompetanseprøve

Fag- og sveineprøve

Fagprøve er prøven som gjer deg til fagarbeidar innan industri- og serviceretta fag. Sveineprøve er prøven som gjer deg til fagarbeidar innan handverksrelaterte fag.

Fagbrev og sveinebrev er dokumentasjon på fullført og bestått utdanning.

Før du får gå opp til fag- eller sveineprøve må du ha bestått i alle fag (det finst nokre få unntak). Vanlegvis går du opp til fag-/sveineprøve mot slutten av læretida.

Her kan du lese meir om fag- og sveineprøven.

Vurderingskriterium finn du på denne sida.

Kompetanseprøve

Som lærekandidat skal du ved slutten av kontraktstida gå opp til ei kompetanseprøve som skal vise det nivået opplæringa har ført fram til. Ei kompetanseprøve dokumenterer grunnkompetanse, og er ei prøve på eit lågare nivå enn fag-/sveineprøva.

Her kan du lese meir om kompetanseprøven.

Del dette:

Kontakt

Nils Friis Fardal
rådgjevar
nils.friis.fardal@sfj.no
415 30 939

Torunn Risøy
førstekonsulent
torunn.risoy@sfj.no
476 41 639

Elisabeth Ask
førstekonsulent
elisabeth.ask@sfj.no
415 30 991

Dagfinn Henjum Sværen
rådgjevar
dagfinn.henjum.sveren@sfj.no
976 37 863

Relaterte lenker

Fylkesdirektør

Bekka Skaasheim, fylkesdirektør for opplæring, passbilete

Bekka Skaasheim

Ansvarleg eining

Sogn og Fjordane fylkeskommune
post@sfj.no
57 63 80 00