To gutar på yrkesfag
To gutar på yrkesfag

Foto: Magne Sellevold/Sogn og Fjordane fylkeskommune

Fagopplæringsnemda

Fagopplæringsnemda uttaler seg i alle saker som vedkjem fag- og yrkesopplæringa før fylkeskommunen fattar vedtak i sakene (§4-8).

Det er eit krav at partane i næringslivet skal ha fleirtal i fagopplæringsnemnda.

Nemnda si rolle er særleg knytt til:

 • kvalitet i opplæringa
 • dimensjonering opplæringstilbodet
 • rådgjeving om fag- og yrkesopplæring
 • regional utvikling

Sogn og Fjordane fylkeskommune har vedteke å ha ei fagopplæringsnemnd med 11 medlemar, der arbeidsgjevar- og arbeidstakarorganisasjonane har til saman seks representantar. Vidare er det to politisk valde representantar, ein elev, ein lærling og ein frå lærarorganisasjonane.

Medlemer i fagopplæringsnemnda 2016–2019

 • Tom Knudsen, NHO (leiar)
 • Nils P. Støyva, LO (nestleiar)
 • Gunnlaug Olsvoll Røed, KS
 • Hans-Jacob Sunde, VIRKE
 • Hildegunn Tretteteig, YS
 • Eli Grov Østerbø, LO
 • Jasmin Eminovic, Lærarorganisasjonane
 • Henrik Oppen, Ap hovudutvalet for opplæring
 • Karen Marie Hjelmeseter, Sp hovudutvalet for næring og kultur
 • Elisabeth Solhaug, lærlingrepresentant
 • Festus Kwizera, elevrepresentant
 • Roald Standnes, observatør, representant for opplæringskontora

Leiar og nestleiar byter verv etter to år.

Medlemmer i arbeidsutvalet

 • Tom Knudsen, NHO (leiar)
 • Nils P. Støyva, LO (nestleiar)
 • Henrik Oppen, Ap hovudutvalet for opplæring
 • Karen Marie Hjelmeseter, Sp hovudutvalet for næring og kultur

IMG_1998.JPG

Biletet vart teke før rokkering av medlemer i 2018. F.v.: Jan Atle Stang, NHO, Alf Reidar Myrstad, lærarorganisasjonane, Joakim Gram Hauglum, elevrepresentant, Nils P. Støyva, LO, Karen Marie Hjelmeseter, Sp HNK, Eli Grov Østerbø, LO, Jan Erik Øygard, representant opplæringkontora, Gunnlaug Olsvoll Røed, KS, Henrik Oppen, Ap HO, Hildegunn Tretteteig YS. Pia Vee Høl, lærlingrepresentant og Hans-Jacob Sunde, Virke var ikkje tilstade når bilde vart teke. Foto: Matias Helgheim/Sogn og Fjordane fylkeskommune

Del dette:

Kontakt

Tom Knudsen
leiar
tom.knudsen@nho.no
908 30 688

Nils P. Støyva
nestleiar
nils.petter.stoyva@lo.no
911 03 124

Relaterte lenker

Kontaktinfo

Jenny Følling
fylkesordførar
jenny.folling@sfj.no
479 05 990

Åshild Kjelsnes
fylkesvaraordførar
ashild.kjelsnes@sfj.no
918 88 568