Foto av fylkestinga i Sogn og Fjordane og Hordaland samla framfor tingveggen på tingstaden Gulatinget i Gulen. Steinhellene i bakgrunnen er lyste opp med grønt lys.
Foto av fylkestinga i Sogn og Fjordane og Hordaland samla framfor tingveggen på tingstaden Gulatinget i Gulen. Steinhellene i bakgrunnen er lyste opp med grønt lys.

Foto: Gøril Sætre

Fellesnemnda

Fellesnemnda for samanslåing av fylkeskommunane Sogn og Fjordane og Hordaland er sett saman av fylkesutvala i dei to fylka. Fellesnemnda består av til saman 24 medlemar, 15 frå Hordaland og 9 frå Sogn og Fjordane.

Den oppnemnde fellesnemnda skal i hovudsak planleggje og førebu samanslåinga av Sogn og Fjordane og Hordaland.

Politiske møte Vestland fylkeskommune

Medlemmer i fellesnemnda

Sogn og Fjordane

Hordaland

 

Del dette:

Kontakt

Anne Gine Hestetun
Leiar for fellesnemnda
fylkesordforar@hfk.no
55 23 9011


Jenny Følling
Nestleiar for fellesnemnda
jenny.folling@sfj.no
479 05 990

Kontaktinfo

Jenny Følling
fylkesordførar
jenny.folling@sfj.no
479 05 990

Åshild Kjelsnes
fylkesvaraordførar
ashild.kjelsnes@sfj.no
918 88 568