Svart/kvitt-bilete som syner sedlar som ligg på eit bord, oppå ligg stablar med myntar. Foto: Chris-Håvard Berge/www.flickr.com
Svart/kvitt-bilete som syner sedlar som ligg på eit bord, oppå ligg stablar med myntar. Foto: Chris-Håvard Berge/www.flickr.com

Foto: Chris-Håvard Berge/www.flickr.com

Finansutvalet

Finansutvalet har det politiske ansvaret for budsjettprosessen gjennom heile året.

Administrasjonen i fylkeskommunen legg fram fleire arbeidsdokument for finansutvalet i løpet av budsjettprosessen. Finansutvalet har då høve til å justere retninga på budsjettprosessen, og administrasjonen tek med seg tilbakemeldingane inn i neste arbeidsdokument. Slik styrer finansutvalet arbeidet med budsjett og økonomiplan gjennom heile året. 

Utpå hausten legg finansutvalet fram forslag til budsjett og økonomiplan for hovudutvala og fylkesutvalet, før fylkestinget vedtek det endeleg i desember. 

Finansutvalet er sett saman av fylkesutvalet, leiarane for hovudutvala og gruppeleiarane i dei partia som ikkje er representerte i fylkesutvalet eller som hovudutvalsleiarar.

Medlemer i finansutvalet 2015–2019

Del dette:

Kontakt

Jenny Følling
Leiar
jenny.folling@sfj.no 
479 05 990

Astrid Lernes
Økonomisjef
astrid.lernes@sfj.no 
920 22 176

Kontaktinfo

Jenny Følling
fylkesordførar
jenny.folling@sfj.no
479 05 990

Åshild Kjelsnes
fylkesvaraordførar
ashild.kjelsnes@sfj.no
918 88 568